Wonion zet aardwarmte in voor opwek duurzame energie

Wonion vindt het belangrijk dat huurders prettig wonen in een kwalitatief goede woning. Het verduurzamen van onze woningvoorraad draagt hier in grote mate aan bij. Met het verduurzamen van bestaande woningen verbetert het wooncomfort en door het verlagen van de energielasten, blijft deze comfortabele woning betaalbaar. We houden hierbij de ontwikkelingen strak in de gaten. De inzet van een water-water-warmtepomp met gebruik van grondboringen wordt al veel toegepast bij nieuwbouwwoningen, bij bestaande bouw is dit nog relatief nieuw. Wonion past deze techniek toe bij twee bestaande woningen in Terborg.

De huurwoningen aan de Koningin Emmastraat in Terborg komen in aanmerking voor verduurzaming. Wonion is ambitieus op het gebied van duurzaamheid. We kijken daarom steeds kritisch wat de best passende aanpak per woning is en we staan open voor nieuwe ontwikkelingen. De inzet van aardwarmte voor het opwekken van duurzame energie bij bestaande bouw is één van die nieuwe ontwikkelingen. Met inzet van deze techniek zijn twee woningen aan de Koningin Emmastraat verduurzaamd. De woningen zijn zeer goed geïsoleerd, voorzien van mechanische ventilatie, zonnepanelen en een water-water-warmtepomp met gebruik van een bodembron. Hiermee zijn de woningen verduurzaamd naar een nul-op-de-meter woning.

Uitrol

De Koningin Emmastraat in Terborg bestaat voornamelijk uit gezinswoningen. De twee aangepakte woningen monitoren we het komende jaar, zodat er een goed beeld ontstaat van het energieverbruik. Daarna verwacht Wonion deze techniek ook toe te kunnen passen bij de andere huurwoningen van dit woningtype aan de Koningin Emmastraat.


Meer weten?

Wilt u meer weten over de werkzaamheden aan de Koningin Emmastraat in Terborg of bent u benieuwd hoe de grondboringen in z'n werk gaan? Dit is hier te zien. Heeft u een vraag aan Wonion? Neemt u dan gerust contact met ons op via Hans Bosboom, projectleider vastgoed.