Wonion neemt deel aan Circulaire Estafette

Wethouder Janine Kock heeft vanmorgen het estafettestokje Circulaire Economie van gedeputeerde Michiel Scheffer (Provincie Gelderland) in ontvangst genomen. Zij heeft het stokje weer doorgegeven aan de partners waarmee binnen onze gemeente gezamenlijk wordt gewerkt aan de opgave om Circulaire Economie in de praktijk te brengen. Deze parnters zijn Kaak, Ulamo, NL Greenlabel, Kramp en Wonion.

Ondertekening intentieovereenkomst


Wonion en de gemeente Oude IJsselstreek hebben de Heuvelstraat in Silvolde gekozen om dit zoveel mogelijk circulair uit te voeren. Dit betekent dat zoveel mogelijk producten opnieuw gebruikt worden.
De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van de openbare ruimte (riool, wegen, groen, en dergelijke). Wonion voor het onderdeel wonen. Er wordt ook nauw samengewerkt met het Waterschap, Liander e.a. om de straat als geheel zo circulair mogelijk te maken. Wonion en de gemeente zijn hiervoor een partnership aangegaan en werken samen in een bouwteam. Afspraken over deze samenwerking en de uitgesproken ambities, zijn in een intentieovereenkomst vastgelegd en worden tijdens deze bijeenkomst, in aanwezigheid van de gedeputeerde, ondertekend.

Een mooi voorbeeld van intensieve samenwerking tussen partijen om gezamenlijk uitvoering te geven aan circulaire opgaven.

?rel=0" id="p_lt_ctl06_pageplaceholder_p_lt_ctl02_FRVideoWebPart_iframeVideo" class="embed-responsive-item">

Interview met de directeur-bestuurder van Wonion, de heer Harrie Kuypers over de circulaire Economie.