Wonion maakt comfortabel en veilig zelfstandig wonen voor ouderen Gendringen mogelijk

Wonion start een uniek project in Gendringen. Daar krijgen bijna 250 oudere huurders voorzieningen aangeboden, die het mogelijk maken om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen in hun woning. Wonion verwacht hiermee een oplossing te bieden aan de groeiende groep ouderen die zelfstandig wil blijven wonen of niet terecht kan in een woonvorm voor ouderen. Wonion doet dit in samenwerking met Zlimthuis (de dienst van Kruiswerk Achterhoek en Liemers die zich richt op langer veilig en comfortabel wonen) en Samenleven en met steun van de regio Achterhoek. De partijen tekenden hiervoor op 27 februari 2020 een samenwerkingsovereenkomst.

Zelf voorzorgsmaatregelen nemen

Steeds meer mensen bereiken een hogere leeftijd. Verreweg de meeste ouderen blijven zelfstandig wonen, ook als ze afhankelijk worden van zorg. Veel ouderen hechten aan hun zelfstandigheid. Maar soms hebben zij geen andere keuze. Het overheidsbeleid is er al jaren op gericht om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Bejaardenhuizen zijn gesloten en voor het verpleeghuis komen mensen pas in aanmerking als ze intensieve zorg nodig hebben. Ouderen moeten dus tijdig nadenken over hun woontoekomst en zelf voorzorgsmaatregelen nemen.
 

Eigen regie

Gerrolt Ooijman, directeur-bestuurder van Wonion: “We vinden het belangrijk dat ouder wordende huurders op een veilige en comfortabele manier kunnen blijven wonen, daar waar zij zich thuis voelen. Keuzevrijheid, eigen regie en verantwoordelijkheid staan hierbij centraal. Een deskundig adviseur komt bij de huurder thuis, luistert naar het persoonlijke verhaal en geeft vervolgens een vrijblijvend advies op maat. In samenwerking met Zlimthuis en Leefsamen kunnen we op deze manier voorzieningen aanbieden die passen bij de persoonlijke situatie en wensen van de huurder.”
 

Sociale alarmering

Het gaat om voorzieningen die het risico op vallen verkleinen, het comfort vergroten en die zorgen voor een veilig gevoel. Denk aan betere verlichting, douchezitjes, drempelhulpen en deurspionnetjes. Daarnaast krijgen huurders die deelnemen in het project kosteloos een half jaar de sociale alarmering van Leefsamen. Daarbij krijgt het persoonlijke sociale netwerk van de huurder (kinderen of buren) een melding als er iets aan de hand is, zodat er snel hulp ter plaatse is. Dit onderdeel wordt mede mogelijk gemaakt door 8RHK ambassadeurs en Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland. Het is een vervolg op het succesvolle project Leefsamen Achterhoek, waarbij al meer dan 1.000 senioren werden aangesloten op dit platform.
  

Pilot Gendringen

Wonion start met een pilot in Gendringen. Alle huurders van Wonion in Gendringen van 65 jaar en ouder, die wonen in een zelfstandige woning zonder zorgvoorzieningen, hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen voor een informatiebijeenkomst bij Wonion. Op basis van de ervaringen die de samenwerkende partijen in Gendringen opdoen, wordt het project uitgerold in alle kernen waar Wonion bezit heeft.