Wilt u hulp bieden aan vluchtelingen uit Oekraïne?

Door het binnenvallen van Rusland in Oekraïne is er een verschrikkelijke situatie ontstaan. Er vluchten steeds meer mensen uit Oekraïne. Binnen Nederland en in de Achterhoek ontstaan veel initiatieven om de Oekraïense vluchtelingen te helpen. Sommige huurders vragen of zij Oekraïense vluchtelingen in huis mogen nemen. Wilt u tijdelijk onderdak bieden aan vluchtelingen uit het oorlogsgebied, of op een andere manier helpen? Wij geven u graag een paar tips en aandachtspunten mee.

Aansluiten bij bestaande initiatieven

U kunt op veel verschillende manieren hulp bieden aan de Oekraïnse vluchtelingen die door de oorlog hun land ontvlucht zijn. De gemeente houdt de verschillende initiatieven in de gemeente bij. Misschien kunt u aansluiten bij één van deze initiatieven. Op de website van de gemeente vindt u de actuele initiatieven. 


Denkt u erover om tijdelijk onderdak te bieden aan vluchtelingen?  

Als huurder mag u iemand bij u thuis laten logeren. Wilt u onderdak bieden aan vluchtelingen uit Oekraïne of logeren er al mensen bij u thuis? Houdt u dan rekening met onderstaande punten: 
  • U blijft zelf hoofdbewoner en daarmee verantwoordelijk voor goede bewoning van uw woning en het voorkomen van overlast voor omwonenden.
  • U kunt geen onderhuurovereenkomst aangaan met de tijdelijke logees. 
  • U mag geen grote aanpassingen aan de woning doen zonder dit vooraf met ons te overleggen.
  • Wilt u gastgezin worden of bent u dat al? Maak melding bij de gemeente dat u onderdak biedt aan vluchtelingen of meldt u aan bij Takecarebnb voor bemiddeling tussen vluchtelingen en gastgezinnen. 

Laat u goed informeren

Er is nog veel onduidelijk. Langdurige opvang van Oekraïense vluchtelingen kan op termijn gevolgen hebben voor uw toeslagen, uitkeringen en gemeentelijke belastingen. Laat u daarom goed informeren. Veel informatie voor het bieden van hulp of onderdak aan vluchtelingen vindt u op de website van de gemeente. Ook vindt u hier informatie voor de gevluchte Oekraïners.