MOGELIJK gaat er iets veranderen aan het salderen

Afbouw salderingsregeling

Mogelijk gaat er iets veranderen aan het salderen. Als u zonnepanelen op uw woning heeft, is dit belangrijk nieuws omdat u hier ook mee te maken krijgt. Er is een wetsvoorstel ingediend om per 1 januari 2023 de salderingsregeling af te bouwen. Dit betekent dat er elk jaar 9% minder gesaldeerd mag worden en vanaf 2031 helemaal niet meer. Voor de (overige) teruggeleverde elektriciteit wordt een vergoeding gegeven.

Wat betekent salderen

Wat is ook al weer terugleveren en salderen? Als u met zonnepanelen elektriciteit opwekt, dan heeft u hier mee te maken. Een deel van de zonnestroom verbruikt u zelf (direct verbruik) en de rest van de stroom levert u terug aan het elektriciteitsnet. Maar als de zon niet schijnt heeft u ook energie nodig. Op dat moment verbruikt u meer dan u zelf opwekt. Deze elektriciteit neemt u dan af van uw energieleverancier. Op uw energierekening staat hoeveel elektriciteit u geleverd hebt gekregen van uw energieleverancier en hoeveel u heeft terug geleverd. De hoeveelheid teruggeleverde elektriciteit wordt afgetrokken van uw verbruik. Dit heet salderen. Voor alle elektriciteit die u meer teruglevert dan u verbruikt heeft, ontvangt u een terugleververgoeding. Deze vergoeding verschilt per energieleverancier.

Voorbeeld van salderen

Stel u heeft 10 zonnepanelen op uw dak waarmee u in een heel jaar 2.500 kWh heeft opgewekt. Gemiddeld is het directe verbruik 25% van de totale opwek. Dit betekent dat een kwart, in dit geval 625 kWh, gelijk verbruikt wordt in de woning en dat de rest, 1.875 kWh, teruggeleverd wordt aan het net. In datzelfde jaar heeft u ook elektriciteit nodig op momenten dat u het niet zelf opwekt. Stel dat dit 2.000 kWh is. Dan wordt op uw energierekening de hoeveelheid teruggeleverde elektriciteit afgetrokken van de geleverde elektriciteit waardoor u nog maar voor 125 kWh hoeft te betalen. Dit is salderen.

Omschrijving kWh  
Levering 2.000  
Teruglevering 1.875 -
Totaal afrekening 125  

 

Gevolgen afbouwen salderingsregeling

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, wordt per 1 januari 2023 de mogelijkheid om te salderen afgebouwd. Stel dat u 1.000 kWh in een jaar teruglevert, dan wordt in 2023 nog maar 910 kWh gesaldeerd en in 2024 nog 820 kWh. Totdat u in 2031 helemaal niet meer mag salderen. De eerste jaren zijn de gevolgen nog klein en kunnen we er vanuit gaan dat iedereen met zonnepanelen er nog voordeel van heeft. Maar dit voordeel wordt per jaar wel kleiner. Hoeveel voordeel er nog overblijft is van twee dingen afhankelijk:
  1. De hoogte van de terugleververgoeding
  2. De hoeveelheid direct verbruik

De terugleververgoeding wordt bepaald door de energieleverancier. Deze kan variëren waardoor het zinvol is om over te stappen naar een leverancier met een hogere vergoeding.  Hoeveel u van uw opgewekte elektriciteit direct verbruikt kunt u zelf beïnvloeden. Hoe meer u direct verbruikt, hoe minder u teruglevert aan het net en hoe minder u afhankelijk bent van salderen.

Verhogen directe verbruik

Als er niet meer gesaldeerd mag worden is het voordeliger om uw opgewekte elektriciteit zoveel mogelijk direct te verbruiken. Dit kunt u doen door bijvoorbeeld overdag de wasmachine of de vaatwasser aan te zetten in plaats van ’s nachts. Zet de apparaten om de beurt aan, anders verbruikt u waarschijnlijk meer stroom dan u opwekt.

Slimme meter

Het is voor de afbouw van de salderingsregeling vereist dat bewoners met zonnepanelen een meter hebben die levering en teruglevering van elektriciteit afzonderlijk kan meten. Dat kan een slimme meter zijn of een digitale meter die niet op afstand uitleesbaar is. Netbeheerders bieden vanaf 2021 iedereen die nog geen geschikte meter heeft opnieuw zo’n meter aan. Met dit wetsvoorstel wordt het verplicht om deze meter te accepteren.

Meer informatie

Op deze site vindt u meer informatie over het wetsvoorstel: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/08/wetsvoorstel-afbouw-salderingsregeling-naar-de-kamer
En hier staat meer informatie over salderen: https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/salderingsregeling-voor-zonnepanelen/