Visitatie Wonion 2015 - 2018: 'Excellente corporatie met hart voor de huurder'

Wonion heeft een belangrijke maatschappelijke taak: we bouwen, onderhouden en verhuren betaalbare woningen voor mensen met een lager inkomen. Veel mensen zijn van ons afhankelijk. Daarom is het belangrijk dat mensen die geen relatie hebben met Wonion controleren of wij de juiste dingen doen en of we deze dingen goed doen. Om die reden laat Wonion zich elke vier jaar visiteren door een externe onafhankelijke commissie. Met zo’n visitatie legt Wonion verantwoording af aan haar huurders en belanghebbenden over haar maatschappelijke prestaties. 

Rapportcijfers

Als onafhankelijke partij controleerde de visitatiecommissie het handelen van Wonion tussen 2014 en 2018. Om dit te kunnen beoordelen, sprak zij met de gemeente Oude IJsselstreek, de huurdersvereniging Wij Wonen, zorg- en welzijnsorganisaties zoals Azora en Estinea en met een aantal partners in onderhoud en duurzaamheid. De visitatiecommissie beoordeelde daarnaast of Wonion bestuur en toezicht goed heeft geregeld en of de financiën op orde zijn. Van de visitatiecommissie kregen we voor elk onderdeel een rapportcijfer.


Hart voor de klant

Wonion presteerde bij de vorige visitatie (2011 – 2014) al goed, maar heeft zich in de afgelopen vier jaren verder verbeterd. Dat blijkt uit het rapport van de visitatiecommissie. Daarin omschrijft de commissie Wonion als ‘een maatschappij-gedreven organisatie met hart voor de klant’. Ook merkt de commissie op dat ‘vernieuwen en samenwerken in de genen zit van de organisatie’.


Samenwerking op duurzaamheid

De commissie is vooral te spreken over de manier waarop Wonion op het gebied van duurzaamheid samenwerkt met ketenpartners. “Wonion daagt ketenpartners uit en wordt door hen uitgedaagd. Hierdoor haalt Wonion veel kennis en vernieuwing binnen.” aldus de visitatiecommissie in haar rapport. 


Betaalbaarheid op één 

Ook merkt de visitatiecommissie dat het onderwerp betaalbaarheid binnen de hele organisatie op één staat. Betaalbaar wonen is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend. Wonion vindt het daarom belangrijk om hier blijvend aandacht voor te houden.


Trots

Gerrolt Ooijman, directeur-bestuurder van Wonion, is enorm trots op het resultaat: “Maar nog meer op de medewerkers van Wonion en op onze samenwerkingspartners. Samen zetten we ons al jaren in voor prettig wonen in Oude IJsselstreek.”


Aandachtspunten

Wonion vroeg de visitatiecommissie naar aandachtspunten voor de toekomst. De commissie adviseert Wonion om vooral zo door te gaan. En om te kijken of Wonion de voortrekkersrol die zij heeft op het gebied van duurzaamheid uit kan breiden naar andere terreinen.
Ooijman kan zich vinden in dit advies: “Het past bij ons om de komende jaren vooral zo door te gaan. Om ons verder te verbeteren en te vernieuwen, zodat we ons werk nog beter kunnen doen samen met onze samenwerkingspartners. De eerste stap daarvoor is al gezet. Onlangs hebben we, samen met gemeente Oude IJsselstreek en Wij Wonen – als onderdeel van de prestatieafspraken – de prioriteiten voor de sociale volkshuisvesting vastgesteld.”


Dit zijn de rapportcijfers:

Ambities en opgaven Hebben we onze ambities waargemaakt en konden we de uitdagingen in ons werkgbied aan?
  • Huisvesting en woningvoorraad: 8
  • Woonlasten en betaalbaarheid: 9
  • Duurzame kwaliteit: 10
  • Wonen en zorg:  8
  • Leefbaarheid en samenleving: 7
  • Dienstverlening: 8
8,5
Belanghouders Konden we onze belanghouders tevreden stellen?  8,1
Vermogen Hebben we genoeg gedaan met ons geld en onze mogelijkheden? 8
Governance Was het bestuur van onze organisatie goed? 8,3

Benieuwd naar het oordeel van de commissie over de afgelopen vier jaar? Lees dan het volledige rapport van de visitatiecommissie. Hierin staat ook de reactie van de directie en de Raad van Commissarissen op het rapport.