Samen met Achterhoekse corporaties kiest Wonion voor écht maatwerk: individuele oplossingen

De Achterhoekse corporaties willen dat huurders betaalbaar wonen. Wanneer een huurder betalingsproblemen heeft, bieden zij maatwerkoplossingen. Aedes en de Woonbond hebben eind 2018 samen afspraken gemaakt in het sociaal huurakkoord met als doel de betaalbaarheid voor huurders te verbeteren. De voorgenomen maatwerk afspraken tussen Aedes en de Woonbond zijn te algemeen. We zien meer voordelen in persoonlijke maatwerkafspraken.

Maatwerk

Huurders met betalingsproblemen kunnen bij alle Achterhoekse corporaties terecht om hun situatie te bespreken. In een persoonlijk gesprek wordt er dan bijvoorbeeld niet alleen naar de huurprijs, maar naar de totale woonlasten gekeken. Samen wordt er naar een passende oplossing gezocht. De wooncorporaties kiezen hierbij bewust voor maatwerk om zo de huurders te helpen die het écht nodig hebben.


Maatregelen voor betaalbare woningen

De Achterhoekse corporaties doen al veel om de woonlasten te verlagen. Zo vragen de Achterhoekse corporaties beduidend minder dan de huurprijs die zij maximaal mogen vragen. Daarnaast worden betaalbare energiezuinige woningen gebouwd en bestaande woningen verduurzaamd, waarbij de stijging van de huurprijs altijd lager is dan de besparing op de energielasten. Tot slot zetten zij actief in op het voorkomen van huurachterstanden door goede en laagdrempelige voorlichting over budgetbeheer.