Planuitwerking Herbergier van start

Aan het Gravenpad in Terborg komt een nieuw kleinschalig zorgcomplex voor mensen met dementie. Het kleinschalige zorgcomplex realiseert Wonion in nauwe afstemming met De Drie Notenboomen. Samen met het consortium Klomps Bouwbedrijf & Architectenbureau Vincenth Schreurs wordt het plan in bouwteamverband verder uitgewerkt.

"Eind 2020 presenteerden twee consortia een conceptontwerp voor de bouw van het zorgcomplex. We zijn digitaal verrast met mooie, aansprekende en duurzame ontwerpen. Na een grondige beoordeling van de ingediende ontwerpen is gekozen voor het ontwerp van consortium Klomps Bouwbedrijf & Architectenbureau Vincenth Schreurs. Samen met hen werken we verder aan een mooi, duurzaam en circulair plan voor het zorgcomplex,“ aldus Marc Barenbrug, projectmanager vastgoed bij Wonion.

Ontwerp met aandacht voor circulariteit

Het ingediende ontwerp laat een modern gebouw zien, met grote overstekken die de warmteontwikkeling in het gebouw op een natuurlijke wijze reduceren. Het ingediende plan benut ook de sterke eigenschappen van CLT (Cross Laminated Timber, oftewel kruislings verlijmd hout). Verder is het uitgangspunt dat de gevelafwerkingen geheel uit hergebruikte materialen opgetrokken worden. Ook zijn nagenoeg alle bouwonderdelen in de toekomst, bij verbouw of sloop, eenvoudig te demonteren en klaar te maken voor een hernieuwd gebruik.


Plan uitwerking

Het ingediende plan van Klomps Bouwbedrijf & Architectenbureau Vincenth Schreurs biedt een mooi vertrekpunt, met stevige circulaire elementen. De komende tijd werken Wonion, De Drie Notenboomen en het consortium het plan samen verder uit. Een belangrijke fase om tot een uitvoerbaar plan te komen. Marc Barenbrug: “We verwachten dit voorjaar de direct omwonenden te kunnen informeren.