Participatie-enquête door Moventem

Wonion wil graag een maatschappelijk betrokken organisatie zijn en blijven. Daarom onderzoeken we de komende weken hoe we dit nog beter kunnen doen. We beginnen met een equête onder onze huurders en belanghouders.

Alles wat we bij Wonion doen, doen we voor u als huurder. Daarom vinden we een goede relatie met u belangrijk. We willen graag uw mening of uw ideeën weten over de verschillende onderwerpen die voor u en ons belangrijk zijn. Bijvoorbeeld over onderwerpen die gaan over uw buurt, uw complex of over een onderwerp zoals duurzaamheid. Samen met Huurdersvereniging Wij Wonen onderzoeken we de komende tijd op welke manier we u nog meer kunnen betrekken bij dit soort zaken.

Via Huurdersvereniging Wij Wonen bent u als huurder van Wonion indirect betrokken bij het beleid van Wonion. Met Wij Wonen overleggen we over onderwerpen als woonlasten, de jaarlijkse huurverhoging, onderhoudsbeleid en leefbaarheid in de verschillende wijken. Zij behartigen in dat overleg uw belangen.
 
Daarnaast hechten Wij Wonen en Wonion er belang aan om u te betrekken bij onderwerpen die over u, uw huis of uw buurt gaan. Om te weten hoe we dat het beste kunnen doen, sturen we, samen met Wij Wonen, een mini-enquête naar al onze huurders. Graag willen we weten of u wilt meepraten, in welke vorm, over welke onderwerpen en op welke manier we u daarover het beste kunnen benaderen; persoonlijk, via de post of digitaal.
 
We stellen het enorm op prijs als u de enquête invult. Uiteindelijk gaat het om prettig samen leven in wonen en buurten. Uw betrokkenheid draagt daar aan bij.

In opdracht van Huurdersvereniging Wij Wonen en Wonion voert Moventem deze enquête uit. U wordt dus door Moventem benaderd. U kunt de enquête nog invullen tot eind november.

Onderzoek onder belanghouders

We vinden het belangrijk dat we continu gevoed worden door organisaties en partijen, elk vanuit een eigen achtergrond en belang. Hierdoor blijven we betrokken en alleen dan kunnen we echt de dingen doen die goed zijn voor onze huurders, de woningen en de buurten. Daarom willen we u vragen ons daarbij te helpen, door middel van het invullen van een korte enquête. We willen graag weten in welke mate u betrokken wilt zijn bij plannen en het beleid van Wonion, bij welke onderwerpen en in welke vorm. Op basis van de resultaten kunnen we verder bouwen aan een breed gedragen maatschappelijke organisatie. Wij stellen het zeer op prijs als deze enquête wilt invullen. Dit kan tot 30 november.