Nieuwsbrief Woonzorgcentrum Gendringen november 2018

Ontwerp nieuw woonzorgcentrum Gendringen

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de afronding van het ontwerp voor het nieuwe woonzorgcentrum in Gendringen. Met diverse omwonenden en organisaties is diverse keren overleg gevoerd. Alles met het doel om tot een goed plan te komen voor de bewoners en de buurt.
In november is er weer een nieuwsbrief verschenen met meer informatie over het plan voor een nieuw woonzorgcentrum in Gendringen.

Bestemmingsplan

De gemeente heeft in september 2018 een bestemmingsplan procedure gestart. Hierop zijn enkele zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen worden beoordeeld door de gemeente Oude IJsselstreek.
Azora en Wonion gaan in overleg met indieners. In deze gesprekken wordt besproken of het plan moet worden aangepast.
Voorlopige planning is dat de gemeenteraad in januari een besluit neemt over het bestemmingsplan.
 
Het definitieve ontwerp voor het nieuwe woonzorgcentrum is naar verwachting begin volgend jaar helemaal klaar. Zodra het plan klaar is nodigen Wonion en Azora omwonenden uit om het eindontwerp te bekijken.
 

Inrichting Kerkplein

De gemeente gaat het Kerkplein opnieuw inrichten. De gemeente start begin 2019 met het ontwerp hiervoor. Dat gaan zij doen in overleg met de omwonenden.
 

Verhuizing

De bewoners verhuizen in het voorjaar van 2019 naar De Meulenbeek, de tijdelijke huisvesting in Ulft. "Dat is voor de 52 bewoners een heel spannende periode", aldus Jelle Hoogeveen, locatiemanager van het huidige en straks van het toekomstige woonzorgcentrum. "De plannen voor De Meulenbeek zijn inmiddels helemaal klaar. De draaiboeken voor de verhuizing en alle andere zaken ronden we binnenkort af."
 
Meer over de plannen leest u in de onlangs verschenen nieuwsbrief.