Langer zelfstandig thuiswonen met hulp van Wonion en gemeente

Wonion en de gemeente Oude IJsselstreek willen ouderen, mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening faciliteren bij het -  indien mogelijk -  langer zelfstandig (blijven) wonen. Zij hebben daarover afspraken met elkaar gemaakt en vastgelegd in een overeenkomst. Het doel is inwoners met een specifieke woonbehoeften nog beter te kunnen ondersteunen. 

Door de scheiding van wonen en zorg is iemand met een zorgvraag in eerste plaats zelf verantwoordelijk voor het regelen van woningaanpassingen of het zoeken naar een passende woning. Lukt dit niet, dan bieden de gemeente en de woningcorporatie ondersteuning op maat. Het aanbrengen van speciale voorzieningen in de woning, zoals een traplift, verzorgt de gemeente, maar ook kan een urgentieregeling of het eerder renoveren/vervangen van een keuken of badkamer een optie zijn. Gemeente Oude IJsselstreek en Wonion hebben hierover vernieuwde werk- en procesafspraken gemaakt met elkaar, om zo inwoners nog beter te kunnen bedienen.
 
Geschikte huurwoningen beschikbaar
Huurwoningen die voldoende praktisch bruikbaar zijn en waar sociale voorzieningen in de buurt zijn, dragen bij aan een goede kwaliteit van leven voor een groeiende groep inwoners. Daarom hebben gemeente Oude IJsselstreek en Wonion werk- en procesafspraken gemaakt over de meest voorkomende Wmo woningaanpassingen en de uitvoering van deze (maatwerk)oplossing.
 
Wonion onderzoekt kwaliteit seniorenwoningen
Ook doet Wonion de komende tijd onderzoek naar de woontechnische kwaliteit van haar 55+ gelabelde woningen en de aanleunwoningen. Onderzocht wordt in hoeverre de woningen en/of het woongebouw het langer zelfstandig wonen mogelijk maakt of dat er aanpassingen gedaan moeten worden om dit mogelijk te maken. Directeur bestuurder Gerrolt Ooijman: “Wij vinden het belangrijk dat onze huurders prettig en comfortabel wonen. Voor mensen met een zorgvraag kan daar ook een woningaanpassing bij horen. Het is daarom goed dat we samen met de gemeente afspraken maken om het zelfstandig (blijven) wonen zoveel mogelijk te faciliteren. Daarnaast dragen deze afspraken bij aan verduurzaming van ons woningbezit. Het is ook een bevestiging van de intensieve en goede samenwerking tussen de gemeente en Wonion.”
 
Effectieve inzet woningen
Deze specifieke afspraken volgen uit de prestatieafspraken met Wonion van 2019. Wethouder Bert Kuster is verheugd dat de overeenkomst is ondertekend: “Wij streven ernaar om inwoners zolang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Het liefst in hun vertrouwde woning, maar soms is verhuizing logisch of zelfs onvermijdelijk. Met deze samenwerking bereiken we dat geschikte huurwoningen effectief gebruikt worden en daarmee andere huurwoningen niet onnodig aangepast hoeven worden.”

Gerrolt Ooijman, bestuurder bij Wonion en wethouder Bert Kuster ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst