Jaarverslag 2018

Wij laten u graag zien wat wij doen om goed en betaalbaar wonen in Oude IJsselstreek mogelijk te maken. Dit doen we onder andere via het jaarverslag. In ons jaarverslag leggen wij verantwoording af over onze prestaties in 2018 en de inzet van onze financiële middelen.

Betaalbaar wonen & maatwerk bieden

Wij zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor mensen met een lager inkomen. Om de huur van onze woningen betaalbaar te houden hebben we in 2018 slechts een beperkte huurverhoging doorgevoerd en zelfs de huur van een deel van onze woningen niet verhoogd. We hebben extra aandacht voor kwetsbare mensen. Wij helpen hen bij het zoeken van een geschikte woonoplossing en bieden maatwerk waar nodig. Een voorbeeld hiervan is de verbouwing van de Sint Jorisschool in Terborg naar woningen voor woningzoekenden en asielzoekers met een verblijfsvergunning. In 2018 hebben wij de sleutels van de woningen in dit mooie woonproject uitgereikt.
 

Wonion is financieel gezond

Het jaar 2018 kenmerkt zich door een sterk aangetrokken woningmarkt ten opzichte van 2017. Dit heeft tot gevolg dat de waarde van onze woningen en daarmee onze totale vastgoedportefeuille behoorlijk is gestegen. Deze marktwaardestijging dient als jaarresultaat te worden verantwoord. Het beeld kan ontstaan dat wij een hoog resultaat hebben behaald, maar dit is echter enkel op papier het geval. Ons geld zit in de stenen van de woningen die wij verhuren. Het geld zit niet in onze kas en kunnen wij ook niet uitgeven. Bovendien staan hier forse leningen tegenover en hebben wij vermogen nodig om te kunnen blijven investeren in onze woningen. Wij besteden het geld van onze huurders goed en zetten ons vermogen altijd in om goed en betaalbaar wonen mogelijk te maken in Oude IJsselstreek. Zo hebben wij in 2018 9,2 miljoen euro geïnvesteerd in onderhoud, renovatie en nieuwbouw van woningen. Deze investeringen kunnen wij doen, omdat wij een financieel gezonde corporatie zijn en met ons vermogen leningen kunnen aantrekken om dit mogelijk te maken.
 

Investeren in onze woningen

We zorgen dat onze woningen klaar zijn voor de toekomst: we vernieuwen woningen via onderhoud en renovatie, we investeren in energiezuinige woningen en we slopen oude woningen en bouwen hiervoor nieuwe woningen terug. Zo hebben we in 2018 22 nul-op-de-meter woningen aan de Vulcaanstraat en Handelstraat in Terborg gerealiseerd. Deze woningen zijn goed geïsoleerd en voorzien van zonnepanelen. Aan de Zwaluwenhof in Varsseveld hebben we elf seniorenwoningen gerenoveerd tot nul-op-de-meter woningen. Ook de komende jaren blijven wij investeren in onze woningen.
 

Meer resultaten

In ons jaarverslag over 2018 leest u meer over onze resultaten in 2018.
Klik hier om het jaarverslag 2018 te lezen.