Jaarlijkse huuraanpassing

Per 1 juli 2020 passen wij de huren weer aan. Het Rijk geeft ons de mogelijkheid om de huren tot 5,1% te verhogen. Wij begrijpen dat de Coronacrisis ingrijpende gevolgen heeft voor de maatschappij en daarmee ook financiële gevolgen voor onze huurders kan hebben. Wij vinden het belangrijk dat de huren betaalbaar blijven en kiezen daarom voor een beperktere huurverhoging op basis van de huursombenadering. De huuraanpassing kan hierdoor per woning verschillen. De gemiddelde huuraanpassing die wij, evenals de andere Achterhoekse corporaties vragen, is gelijk aan het inflatiepercentage van 2,6% en we bieden maatwerkoplossingen voor huurders met betalingsproblemen.

Een passende huurprijs

Wij gaan voor goed en betaalbaar wonen in Oude IJsselstreek. Om goede, comfortabele woningen te kunnen bieden, investeren wij in onderhoud en renovatie van onze woningen. Om dit mogelijk te (blijven) maken passen wij, zoals ieder jaar, per 1 juli de huurprijs aan. Ook dit jaar. We bekijken daarbij kritisch welke huurprijs bij uw woning past. Dit is afhankelijk van de kwaliteit van uw woning en het verschil tussen uw huidige huur en de prijs die bij uw woning past. Dit doen wij jaarlijks. Woningen met een relatief lage huurprijs, krijgen een hogere huurverhoging dan woningen die al een passende prijs hebben. Hiermee brengen we de huurprijs meer in verhouding met de kwaliteit van de woning. Ook dit jaar vragen wij niet het maximale, maar beperken we de huuraanpassing.

Van het Rijk mogen verhuurders de huren verhogen met maximaal 5,1%. Dit is opgebouwd uit het inflatiepercentage van 2,6% aangevuld met een extra percentage van 2,5%. Wonion beperkt de huurverhoging tot maximaal 3,7% Dit geldt voor ongeveer de helft van de huishoudens. De andere huishoudens ontvangen een lagere huurverhoging, of geen huurverhoging. De gemiddelde huurverhoging die Wonion vraagt is gelijk aan het inflatiepercentage van 2,6%.


Betaalbaarheid

Wij verhogen de huur van bijna 500 woningen niet. Dit komt door het feit dat wij de gewenste huur voor deze woning hebben bereikt. De huurprijs van deze woningen sluit goed aan bij de kwaliteit van de woning. In dit geval vinden wij een huurverhoging niet nodig. Dit draagt bij aan het betaalbaar houden van het wonen. We zorgen ervoor dat het merendeel van onze woningen een huur heeft onder de hoge aftoppingsgrens van 663,40 euro. Op dit moment heeft circa 84% van onze woningen een huur die goedkoop of betaalbaar is en onder deze grens valt.
 

Huurtoeslag

De regels voor de huurtoeslag zijn veranderd. Het maximale huurbedrag is omhoog gegaan en de harde inkomensgrens is vervallen. Wilt u weten of er voor u iets is veranderd en of u nu wel in aanmerking komt? Maak dan een proefberekening via de website van de Belastingdienst en vraag uw mogelijke huurtoeslag aan via de Belastingdienst.


Maatwerk waar nodig

Wonion vindt het belangrijk dat uw woonlasten betaalbaar blijven. Bij betalingsproblemen bespreken we uw situatie graag persoonlijke met u. Gezamenlijk zoeken we dan naar een passende oplossing. Door het bieden van maatwerk willen we mensen die het echt nodig hebben nog beter helpen.


Huurders vóór 1 mei bericht over huuraanpassing

Wij hebben het voorstel voor de huuraanpassing met huurdersvereniging Wij Wonen besproken en Wij Wonen is akkoord gegaan met deze beperkte huurverhoging. Huurt u een woning van ons? Dan krijgt u vóór 1 mei 2020 bericht over de huuraanpassing.

Meer informatie over de huuraanpassing per 1 juli 2020 is hier te vinden.