Het nieuwe WonionMagazine valt deze week bij onze huurders op de mat

In dit nummer wordt de nieuwe strategie: 'Wonion, Duurzaam in Wonen' toegelicht, door onder andere de directeur-bestuurder van Wonion Gerrolt Ooijman. Het toewijzen van een woning wordt uitgelegd en we spraken met een lid van de bewonerscommissie.

Dit en veel meer leest u in ons tweede Wonionmagazine van 2019. Wij wensen u veel leesplezier.