Géén huurverhoging voor huurwoningen

Normaal passen wij per 1 juli de huren aan. Dit jaar doen wij dat niet. In 2021 geldt er een eenmalige huurbevriezing voor sociale huurwoningen. Wij bevriezen niet alleen de huren van sociale huurwoningen, ook de huren van de niet-sociale huurwoningen (de geliberaliseerde woningen) verhogen wij niet.

Huurbevriezing

Wonion gaat voor goed en betaalbaar wonen, daarom is de afgelopen jaren gekozen voor een beperkte huurverhoging. Het Rijk heeft de huren van alle sociale huurwoningen dit jaar bevroren. Wij hebben besloten de huurbevriezing ook toe te passen voor niet-sociale huurwoningen. Dit betekent dat Wonion in 2021 geen huurverhoging doorvoert voor huurwoningen.


Energieprestatievergoeding en overige objecten

Het te betalen maandbedrag voor de energieprestatievergoeding en de huur van overige objecten zoals garages, parkeerplaatsen en bedrijfspanden wordt wel aangepast. Deze aanpassing bedraagt gemiddeld 1,4%. De aanpassing voor de energieprestatievergoeding is dit jaar 1,1%.


Eenmalige huurverlaging

Huurders van een sociale huurwoning, met een relatief laag inkomen en een in verhouding wat hogere huur kunnen dit jaar in aanmerking komen voor een eenmalige huurverlaging. Huurders die hiervoor in aanmerking komen op basis van het inkomen van 2019 en het huurcontract ontvingen hierover bericht van Wonion. Is uw inkomen na 2019 gedaald? Dan kunt u zelf een huurverlaging aanvragen. Meer informatie over de eenmalige huurverlaging vindt u hier.


Bericht over huurbevriezing of huurverlaging

Alle bewoners die bij ons een woning huren krijgen bericht van Wonion over de huur die in 2021 voor hun woning geldt. Huurders die op basis van het inkomen van 2019 in aanmerking komen voor een huurverlaging ontvingen hierover al bericht van ons. Over de huurbevriezing berichten wij voor 1 mei.


Passende oplossing

Wonion vindt het belangrijk om huurders te helpen die dat nodig hebben en begrijpen dat de coronacrisis ingrijpende (financiële) gevolgen kan hebben voor onze huurders. Wij bieden maatwerkoplossingen voor huurders met betalingsproblemen. Bij financiële moeilijkheden bespreken we de situatie persoonlijk met de huurder om gezamenlijk te zoeken naar een passende oplossing. We kijken daarbij niet alleen naar de huurprijs, maar naar de totale woonlasten.


Meer weten over huurbetaling?

Meer informatie over huurbetaling vindt u op onze website op de pagina Huurverlaging.