Eenmalige huurverlaging 2021

In 2021 kunnen huurders van een sociale huurwoning met een relatief laag inkomen en een in verhouding wat hogere huur eenmalig een huurverlaging krijgen. Wij leggen u graag uit hoe de eenmalige huurverlaging werkt. Als u aan de voorwaarden voldoet nemen wij voor 1 april contact met u op.

De toekenning van de eenmalige huurverlaging hangt af van het inkomen van 2019, de samenstelling van het huishouden en de huurprijs van de sociale huurwoning. Is bijvoorbeeld de huurprijs van uw woning hoger dan € 633,25 en woont u alleen met een inkomen (met AOW) lager dan € 23.650 dan kunt u in aanmerking komen voor een eenmalige huurverlaging. Maar ook als u bijvoorbeeld met drie personen of meer woont, met een huurprijs hoger dan € 678,66 en een inkomen lager dan € 32.200 komt u in aanmerking voor een eenmalige huurverlaging. In onderstaande tabel leest u wanneer u in aanmerking komt voor de huurverlaging. Belangrijk hierbij is dat het alleen om sociale huurwoningen gaat, woningen met een huur onder de huurtoeslaggrens. Woningen met een huur boven de huurtoeslaggrens komen hiervoor niet in aanmerking.
 

Uw huishouden bestaat uit Uw huidige netto huur is hoger dan Uw inkomen is lager dan Uw netto huur wordt verlaagd tot
1 persoon € 633,25 € 23.725 € 633,25
1 persoon met AOW € 633,25 € 23.650 € 633,25
2 personen € 633,25 € 32.200 € 633,25
2 personen (minstens 1 met AOW) € 633,25 € 32.075 € 633,25
3 of meer personen € 678,66 € 32.200 € 678,66
3 of meer personen (minstens 1 met AOW) € 678,66 € 32.075 € 678,66


U hoeft zelf geen actie te ondernemen

Voldoet u aan de voorwaarden, dan hoeft u zelf geen actie te ondernemen. Van al onze huurders met een gereguleerd huurcontract en een huur hoger dan € 633,25 geeft de Belastingdienst aan of u op basis van uw inkomen uit 2019 in aanmerking komt voor de huurverlaging. Huurt u een woning met een huurprijs hoger van € 633,25 bij ons? Dan hoort u voor 1 april of u in aanmerking komt voor de huurverlaging. Komt u hiervoor in aanmerking? Dan ontvangt u voor 1 april een huurverlagingsvoorstel van ons met daarin het nieuwe huurbedrag en de datum waarop de huurverlaging ingaat.


Heeft u een inkomensdaling gehad na 2019?

Wij ontvangen alleen inkomensgegevens van de Belastingdienst over het jaar 2019. Het kan natuurlijk zijn dat uw inkomen vanaf 2020 gedaald is, dan komt u misschien ook eenmalig in aanmerking voor huurverlaging. Omdat de Belastingdienst daarover nog geen gegevens heeft, kunt u de huurverlaging zelf bij ons aanvragen. Dat kan door aan te tonen dat uw inkomen gedurende 6 maanden voorafgaand aan het verzoek lager is en onder een bepaalde grens valt én uw huur meer bedraagt dan € 633,25 bij een huishouden van maximaal twee personen, of € 678,66 bij een huishouden van drie of meer personen. U kunt tot en met 30 december 2021 een huurverlaging aanvragen. Op onze websitepagina huurverlaging leest u hier meer over.


Huurtoeslag

Met een lagere huur heeft u in de meeste gevallen recht op minder huurtoeslag. U kunt een proefberekening maken via toeslagen.nl. Geef uw nieuwe huur en uw eventueel gewijzigde inkomen door aan Belastingdienst/Toeslagen via de website. Zo voorkomt u dat u teveel ontvangen huurtoeslag moet terugbetalen.


Heeft u moeite met het betalen van de huur?

Heeft u vanwege andere redenen moeite met het betalen van de huur? Wij gaan graag met u in gesprek om samen tot een passende oplossing te komen. Neemt u hiervoor gerust contact met ons op. Meer informatie over de eenmalige huurverlaging vindt u hier.