Contracten nieuw woonzorgcentrum voor Gendringen getekend

Vrijdag 25 januari 2019 hebben zorgorganisatie Azora en wooncorporatie Wonion de handtekeningen gezet onder contracten voor de nieuwbouw van een woonzorgcentrum in Gendringen. BINX Smartility B.V. start naar verwachting in het voorjaar van 2019 met de bouw. Begin 2021 is het gebouw dan vermoedelijk gereed voor bewoning.
 

Een woonzorgcentrum voor heel Gendringen
Gerrolt Ooijman , directeur-bestuurder bij Wonion, geeft aan dat met deze contractondertekening een belangrijke stap voor de realisatie van het woonzorgcentrum is gezet. “Het wordt een prachtig gebouw met overwegend bakstenen gevel. Het gebouw krijgt 3 bouwlagen en is daarmee lager dan het huidige gebouw en past heel goed in de omgeving. Aan de zijde van het kerkplein komt een grote gemeenschappelijke ruimte waar ook inwoners van Gendringen binnen kunnen lopen. Om bewoners te ontmoeten, activiteiten te doen bij verschillende verenigingen en mogelijk een kopje koffie te drinken.”
 
Eigentijdse appartementen voor ouderen
Azora vindt dat er in alle grotere dorpen in de regio een woonzorgvoorziening zou moeten zijn voor ouderen. “Als mensen op latere leeftijd zichzelf thuis niet meer zelfstandig kunnen redden is het prettig als er een woonzorgvoorziening is waar ze terecht kunnen”, aldus Hans Metzemaekers, bestuurder Azora. “In het nieuwe woonzorgcentrum realiseren we eigentijdse, volwaardige en comfortabele appartementen.”
Het nieuwe gebouw biedt niet alleen woonruimte, het heeft ook allerhande faciliteiten en voorzieningen die de zorg ondersteunen en het welzijn van de bewoners bevorderen. Het woonzorgcentrum biedt onderdak aan diverse bewonersgroepen van Azora, Estinea en Wonion. “Medewerkers van Azora bieden haar bewoners de dagelijkse zorg die zij nodig hebben. De hoeveelheid zorg varieert per bewoner. De bewoners van de appartementen van Wonion hebben geen of minder zorg nodig, maar wonen met het gemak van zorg en voorzieningen binnen handbereik.”
Langs de Veldweg bevinden zich appartementen voor Estinea. Estinea ondersteunt mensen met een beperking en heeft op 25 januari de intentieovereenkomst met Wonion getekend voor het huren van 16 appartementen. Estinea biedt daarmee ruimte aan 14 cliënten op deze nieuwe locatie.
 
Goede samenwerking Azora en Wonion
Metzemaekers benadrukt dat hij blij is dat Azora dit project samen met Wonion realiseert. “Wonion en Azora werken in de gemeente Oude IJsselstreek al jaren goed en intensief samen op twee andere locaties, bij De Schuylenburg in Silvolde en bij De Debbeshoek in Ulft. Daar hebben we zeer goede ervaringen met elkaar.”
 
Een duurzaam ontwerp, Nul op de meter
Wonion vindt het belangrijk om duurzaam te ontwerpen. Ooijman: “Wonion streeft naar een energieneutrale woningvoorraad in 2030.” Het nieuwe woonzorgcentrum wordt comfortabel en zeer duurzaam. De basisappartementen van Wonion en Azora worden ‘Nul op de Meter’. Het hele gebouw wordt goed geïsoleerd, is gasloos en ruim 600 zonnepanelen gaan straks de energie leveren. Een warmtepomp zorgt voor verwarming in de winter en verkoeling in de zomer.
Het definitieve ontwerp voor het nieuwe woonzorgcentrum is bijna klaar. “Alle woningplattegronden zijn klaar. Omdat we een parkeerkelder hebben toegevoegd is de indeling van het gebouw aangepast. Van de definitieve ontwerpen maken we nu nog de uiteindelijke gevelbeelden. Zodra die klaar zijn nodigen Wonion en Azora omwonenden uit om het eindontwerp te bekijken.”
 
Een nieuwe naam
“De nieuwe opzet vraagt ook om een nieuwe naam ”, vindt Hans Metzemaekers. “We zoeken nog een korte herkenbare naam die past bij het gebouw en past bij Gendringen. Het nieuwe woonzorgcentrum is een gebouw voor alle inwoners van Gendringen. Daarom nodigen we alle inwoners van Gendringen uit om een nieuwe naam te bedenken. Suggesties kan men sturen naar info-mmpostel@azora.nl, t.a.v. de heer J. Hoogeveen. Bij de start van de bouw maken we de nieuwe naam bekend. De inzender van de winnende suggestie bieden we, als het gebouw klaar is, een diner aan voor 4 personen in het Grand Café van het nieuwe woonzorgcentrum.”
 
Verhuizing
De huidige bewoners van Maria Magdalena Postel verhuizen in het voorjaar van 2019 naar De Meulenbeek, de tijdelijke huisvesting in Ulft. “Tijdens de bouwperiode zullen we extra aandacht besteden aan de bewoners van de aanleunwoningen nabij het woonzorgcentrum. Die bewoners blijven immers in Gendringen. Gedurende het bouwtraject zijn deze bewoners en andere inwoners van Gendringen welkom in De Meulenbeek in Ulft. We regelen vervoer zodat zij deel kunnen blijven nemen aan de dagactiviteiten en gebruik kunnen blijven maken van de maaltijdverzorging van Azora.”