Brief jaarlijkse huuraanpassing

Jaarlijks verstuurt Wonion al haar huurders een brief over de aanpassing van de huur per 1 juli van dat jaar. Helaas is er dit jaar een fout in de verwerking geslopen, waardoor een groep van ongeveer 450 huurders geen brief heeft ontvangen.

De huurders van de woningen die het betreft, hebben alsnog een brief ontvangen of vinden deze binnenkort op de deurmat. Omdat de huuraanpassing minimaal twee maanden van tevoren moet worden aangekondigd per brief, gaat voor deze groep huurders de huuraanpassing niet per 1 juli in, maar per 1 september of per 1 oktober.
Bij huurders bij wie het nieuwe huurbedrag al is afgeschreven, wordt het verschil verrekend. U hoeft hiervoor niets te doen.