Beperkte of géén huurverhoging in 2019

Onze huurders krijgen in 2019 een beperkte huurverhoging doorberekend en in sommige gevallen ontvangt u zelfs géén huurverhoging. Oók dit jaar voeren wij niet de maximaal toegestane huurverhoging door. Het Rijk geeft verhuurders de mogelijkheid om de huren te verhogen met het inflatiepercentage (1,6%), aangevuld met een extra percentage (2,5%), waardoor er een huurverhoging van 4,1% mogelijk is. Wij gaan voor goed en betaalbaar wonen in oude IJsselstreek en kijken daarom jaarlijks kritisch naar het aanpassen van de huren. Ook dit jaar vragen wij een beperkte huurverhoging op basis van de huursombenadering. De gemiddelde huurverhoging die wij vragen is gelijk aan het inflatiepercentage. 

Prijs woning in overeenstemming met kwaliteit

Wij bepalen de huuraanpassing op basis van de huursombenadering. Bij de huursombenadering krijgt niet iedere woning dezelfde huurverhoging. Woningen die een relatief lage huurprijs hebben, kunnen een hogere huurverhoging krijgen dan woningen die al een passende prijs hebben. Het voordeel van de huursombenadering is dat de huurprijs van woningen meer in overeenstemming gebracht kan worden met de kwaliteit van de woning. 

Goed en betaalbaar wonen

Wij gaan voor goed en betaalbaar wonen. We zorgen ervoor dat het merendeel van onze woningen een huur heeft die goedkoop of betaalbaar is en daarmee onder de hoge aftoppingsgrens (651,03 euro) voor de huurtoeslag valt. Op dit moment heeft circa 84% van onze woningen een huur die onder deze grens valt.


Soms zelfs géén huurverhoging

Wij verhogen de huur van ruim 700 woningen niet. Dit komt door het feit dat wij de gewenste huur voor deze woning hebben bereikt. De huurprijs van deze woningen sluit goed aan bij de kwaliteit van de woning. In dit geval vinden wij een huurverhoging niet nodig, juist om de betaalbaarheid van het wonen te borgen. 


Huurders vóór 1 mei bericht over huuraanpassing

Wij hebben het voorstel voor de huuraanpassing met huurdersvereniging Wij Wonen besproken en Wij Wonen is akkoord gegaan met deze beperkte huurverhoging. Huurt u een woning van ons? Dan krijgt u vóór 1 mei 2019 een brief over de huuraanpassing.
 
Meer informatie over de huuraanpassing per 1 juli 2019 is hier te vinden.