Aangescherpte maatregelen tegen het coronavirus

De maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus zijn aangescherpt. Ook Wonion volgt deze richtlijnen. Wij helpen u graag, maar doen dit op gepaste afstand. Dit betekent dat ons kantoor gesloten is en wij u graag telefonisch, per mail of via MijnWonion verder helpen. Alleen in spoedgevallen is ons kantoor toegankelijk.
 

Vanaf maandag 16 maart hanteren wij de volgende maatregelen:

Sluiting kantoor

Ons kantoor aan de Hutteweg 115 is gesloten voor bezoek. Dit geldt in ieder geval tot en met 6 april.

 
Telefonisch en digitaal bereikbaar

Wij zijn op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via (0315) 69 60 00, Het kan zijn dat u door de drukte iets langer dan normaal in de wachtrij staat. Is het voor u ook een mogelijkheid om uw vraag digitaal aan ons te stellen? Stuur dan gerust een e-mail naar info@wonion.nl, of maak gebruik van uw persoonlijke pagina MijnWonion.
 

Spoed

Op dit moment voeren wij alleen de noodzakelijke reparaties uit. Is uw situatie dringend? Is bijvoorbeeld de waterleiding gesprongen of heeft u een lekkage aan de gasleiding? Neem dan rechtstreeks contact op met onze partners. Op de informatiekaart vindt u alle telefoonnummer.
 

Woninginspecties en opleveringen

Of woninginspecties en opleveringen doorgaan bekijken we van geval tot geval. Heeft u een afspraak staan, dan neemt de medewerker zo snel mogelijk contact met u op om uit te leggen hoe we te werk gaan.
 

Woonruimteverdeling

Alle corporaties die aangesloten zijn bij Thuis in de Achterhoek volgende de richtlijnen van het RIVM om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit betekent dat er in ieder geval tot en met 6 april géén nieuw woningaanbod geadverteerd wordt op www.thuisindeachterhoek.nl.


Geen deelname bijeenkomsten

Om het samenkomen van mensen zoveel mogelijk te beperken nemen onze medewerkers geen deel aan vergaderingen en bijeenkomsten die door andere organisaties zijn georganiseerd. Alle bijeenkomsten die door Wonion zijn organiseerd worden geannuleerd door de betrokken medewerker.
 

Werkzaamheden

Per project wordt bekeken welke werkzaamheden door kunnen gaan en welke werkzaamheden we moeten uitstellen. Brengt dit verandering voor u mee? Dan wordt u hierover geïnformeerd.

 
Tijdelijke maatregelen

Bovenstaande maatregelen gelden in ieder geval tot en met 6 april.


Bedankt voor uw begrip!