Aangescherpte maatregelen tegen het coronavirus

De maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus zijn aangescherpt en de periode waarvoor de maatregelen gelden is verlengd. Ook Wonion volgt deze richtlijnen. Wij helpen u graag, maar doen dit op gepaste afstand. Dit betekent dat wij u graag telefonisch, per mail of via MijnWonion verder helpen. Ons kantoor is alleen op afspraak toegankelijk.
 

Wij hanteren de volgende maatregelen:

Kantoor

Ons kantoor aan de Hutteweg 115 is alleen op afspraak toegankelijk voor bezoek.

 
Telefonisch en digitaal bereikbaar

Wij zijn op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur telefonisch bereikbaar via (0315) 69 60 00, Het kan zijn dat u door de drukte iets langer dan normaal in de wachtrij staat. Is het voor u ook een mogelijkheid om uw vraag digitaal aan ons te stellen? Stuur dan gerust een e-mail naar info@wonion.nl, of maak gebruik van uw persoonlijke pagina MijnWonion.
 

Reparatieverzoek

Daar waar de reparaties aan de binnenzijde van uw woning de afgelopen periode beperkt werden opgepakt, gaan wij nu ál uw reparatieverzoeken weer oppakken. We maken optimaal gebruik van de ruimte die de overheid binnen de richtlijnen biedt. De vakmensen die bij u over de vloer komen nemen veiligheidsmaatregelen en zorgen ervoor dat zij voldoende afstand houden. Ook vragen zij u, voor uw eigen veiligheid, naar een andere ruimte te gaan, tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Lees de flyer ‘Samen veilig doorwerken, zo werkt het’ voor meer informatie. Is uw situatie dringend? Is bijvoorbeeld de waterleiding gesprongen of heeft u een lekkage aan de gasleiding? Neem dan rechtstreeks contact op met onze partners. Op de informatiekaart vindt u alle telefoonnummer.
 

Woninginspecties en opleveringen

Of woninginspecties en opleveringen doorgaan bekijken we van geval tot geval. Heeft u een afspraak staan, dan neemt de medewerker zo snel mogelijk contact met u op om uit te leggen hoe we te werk gaan.
 

Woonruimteverdeling

Alle corporaties die aangesloten zijn bij Thuis in de Achterhoek volgende de richtlijnen van het RIVM om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarom is er de afgelopen weken géén nieuw woningaanbod geadverteerd op www.thuisindeachterhoek.nl. Er is hard gewerkt om met in achtneming van de richtlijnen van het RIVM weer woningen aan te kunnen bieden. Per 7 april kan dit weer op gestart worden en is er weer nieuw woningaanbod te vinden op www.thuisindeachterhoek.nl.


Uw huur betalen

Op dit moment kunt u uw huur niet contant betalen op kantoor. Inmiddels is het wel weer mogelijk om op afspraak uw huur bij ons te pinnen. Het betalen van uw huur kunt u het beste doen met een automatische incasso. Het kan ook via IDEAL als u inlogt via MijnWonion.

Betaalt u de huur niet via automatische incasso? Dan kunt u het bedrag ook zelf overmaken naar ons banknummer  NL89 BNGH 028.50.82.140. Vermeld in de omschrijving bij de betaling uw relatiecode (beginnend met 6900).  Meer informatie over het betalen van uw huur is hier te vinden.


Geen deelname bijeenkomsten

Om het samenkomen van mensen zoveel mogelijk te beperken nemen onze medewerkers geen deel aan vergaderingen en bijeenkomsten die door andere organisaties zijn georganiseerd. Alle bijeenkomsten die door Wonion zijn organiseerd worden geannuleerd door de betrokken medewerker.
 

Werkzaamheden

Per project wordt bekeken welke werkzaamheden door kunnen gaan en welke werkzaamheden we moeten uitstellen. Brengt dit verandering voor u mee? Dan wordt u hierover geïnformeerd.
 

Bedankt voor uw begrip!