Aandacht voor leefbaarheid in Noord- en Oost-Nederland

Om de woningnood in drukbevolkte delen van Nederland op te lossen, is het landelijke beleid gericht op bouwen, bouwen, bouwen. Noord en Oost- Nederland hebben te maken met andere uitdagingen, die vragen om andere oplossingen. Circa 40 woningcorporaties in Noord- en Oost-Nederland bundelen hun krachten en vragen aandacht en ruimte om de regio leefbaar te houden en te kunnen bouwen aan een goede toekomst voor de huurders.

Dynamiek

De dynamiek in Noord- en Oost-Nederland is totaal anders dan in de Randstad. Op veel plekken hebben we te maken met driedubbele vergrijzing: mensen worden ouder, er worden méér mensen oud en er vertrekken meer jongeren dan erbij komen. Tegelijkertijd is het zorgstelsel veranderd. Steeds meer kwetsbare mensen blijven zelfstandig wonen en hebben extra aandacht, zorg en ondersteuning nodig aan huis. Bestaande woningen en voorzieningen zijn hier vaak (nog) niet op voorbereid.
 

De uitdaging

In ons gebied is méér bouwen niet de oplossing, maar anders en flexibel bouwen. Er zijn woningen nodig die geschikt zijn voor jongeren, voor gezinnen, maar ook voor ouderen en kwetsbaren. Nu en over twintig jaar. En daar zit de uitdaging. Om woningen geschikt te maken voor meerdere doelgroepen moeten we bestaande woningen grondig aanpassen en verduurzamen, of slopen en vervangen door nieuwbouw. Mede doordat de korting op de verhuurderheffing alleen geldt op nieuwbouw en niet voor de transformatie van woningen zijn beide opties veel duurder dan bouwen van nieuwe woningen op een leeg stuk grond.

Naast een goede woning is ook de woonomgeving belangrijk. Het voorzieningen niveau daalt in landelijke gebieden. Er wordt volop samengewerkt met lokale en regionale partners, maar de middelen en mogelijkheden van corporaties zijn onvoldoende om de woningvoorraad te transformeren en om investeringen te doen in de leefbaarheid van buurten, wijken en dorpen.
 

Ruimte om te bouwen aan toekomst

De woningcorporaties in Noord- en Oost-Nederland doen daarom een beroep op Den Haag: geef ons ruimte om de regio leefbaar te houden en om letterlijk te kunnen bouwen aan een goede toekomst voor honderdduizenden huurders. Beleidsruimte om regionaal en lokaal maatwerk te leveren. En financiële ruimte door de lastendruk van corporaties te verlagen. Zo maken we het mogelijk dat mensen uit Drenthe, Friesland, Groningen, Twente en de Achterhoek in prettig leefbare wijken of dorpen kunnen blijven wonen!

Kijk voor meer informatie op www.scheefbeleid.nl