Gerrolt Ooijman, directeur-bestuurder bij Wonion

Circulair én klimaatadaptief bouwen

Er wordt de laatste tijd steeds meer over gesproken: het veranderende klimaat in Nederland dat zorgt voor meer extremen in het weer. Extreme regenval, extreme stormen en grotere periodes van droogte en hitte komen meer en meer voor. Dit heeft consequenties voor onze leefomgeving. De extra pieken in regenwater moeten opgevangen worden in onze openbare ruimte en daarom wordt vanuit verschillende hoeken ook steeds meer benadrukt dat klimaatadaptie belangrijk is. Als duurzame verhuurder vinden wij dit ook een belangrijk onderwerp en daarom zijn we de mogelijkheden aan het verkennen om hierin stappen te zetten. Maar niet alleen Wonion kan hierin een steentje bijdragen. Ook ikzelf en u.

Klimaatadaptie… wat is dat eigenlijk?

Klimaatadaptie; een woord dat voor interpretatie vatbaar is. Wat is dat nu eigenlijk? Zoals wij het zien is het een proces waarbij we ons als samenleving aanpassen aan het klimaat en de effecten daarvan, met als doel de schade die gepaard kan gaan met klimaatverandering te beperken en de kansen die klimaatverandering biedt te benutten.

 

Belangrijk thema, maar is het de verantwoordelijkheid van Wonion?

Ik kan me voorstellen dat uw eerste gedachte is ‘Een belangrijk thema hoor, klimaatadaptie. Maar is dit de verantwoordelijkheid van een woningcorporatie?’ Volgens mij is iedereen verantwoordelijk voor onze aarde, want we wonen, werken en leven hier allemaal en willen dat ook graag blijven doen en wensen dat ook voor onze kinderen. Zuinig omgaan met alles wat op deze aarde groeit en bloeit is voor de toekomst van onze aarde belangrijk. Dus ja, we hebben daar met z’n allen een rol in. Wonion ook. Daarnaast vind ik dat Wonion daar als maatschappelijke organisatie een voorbeeldfunctie in heeft en het verschil kan maken. Mede daarom investeren wij in duurzaam wonen.

 

Circulair én klimaatadaptief bouwen

We zorgen niet alleen dat onze woningen energiezuinig of zelfs nul-op-de-energiemeter zijn, we verkennen nu ook de mogelijkheden tot het circulair slopen en nieuwbouwen van woningen. Dit doen we in de Heuvelstraat in Silvolde. Daar slopen we 34 woningen en bouwen we 28 nieuwe woningen terug. De intentie is dit circulair te gaan doen. Bij circulair slopen en bouwen draait het om slim gebruik van grondstoffen, producten en goederen, zodat deze hergebruikt kunnen worden (een gesloten kringloop). We gaan in de Heuvelstraat voor nieuwe, duurzame woningen waar je kunt wonen met een energieverbruik van nul, die daarnaast vervaardigd zijn uit gebruikte materialen. Maar we gaan verder, we kijken ook hoe we onze woningen klimaatadaptief kunnen bouwen.

 

Mogelijkheden verkennen met partners

Samen met partners verkennen we de mogelijkheden om klimaatadaptief te bouwen in de Heuvelstraat. Het gemiddelde verbruik van één persoon is gemiddeld 119 liter water per dag. Samen met onder andere het Waterschap Rijn en IJssel kijken we of het mogelijk is het waterverbruik in de nieuw te bouwen woningen aan de Heuvelstraat terug te brengen naar circa 5 liter water per dag door te kijken naar slimme woonoplossingen als het opvangen van regenwater, zodat dit beperkt gezuiverd kan worden voor was- en douchewater. Het water dat daar vanaf komt kan gebruikt worden om toiletten mee te spoelen. Enkel drinkwater zou verregaand gezuiverd hoeven te worden, want waarom zouden we onze toiletten doorspoelen met drinkwater?

 

Innovatie woonoplossingen

Dit alles vraagt om innovatieve woonoplossingen. Samen met partners zoeken we naar mogelijkheden en daarnaast kijken we of we aanvullende financieringsstromen hiervoor kunnen vinden. Innovatieve oplossingen kosten vaak het nodige. Wij vinden het belangrijk om geld van onze huurders goed te besteden en zoeken daarom naar efficiënte manieren om goed en duurzaam wonen te realiseren. Eén daarvan is te kijken naar subsidiemogelijkheden vanuit het Rijk, zodat we met behulp van subsidies deze woningen nóg duurzamer kunnen maken.

 

Ook u en ik kunnen een steentje bijdragen

Niet alleen Wonion kan een steentje bijdragen, ook ikzelf en u kunnen thuis een steentje bijdragen. Door bijvoorbeeld onze tuinen groener te maken. Verstening van dorpen en steden heeft nare gevolgen: het wordt warmer, er komt meer fijnstof in de lucht en regenwater kan niet goed weglopen. Dit heeft – helemaal met de extremere regenval – tot gevolg dat er meer overstromingen zijn en minder plek voor bijen, vlinders en vogels is. Het inruilen van stenen in onze tuinen voor gras of planten, maakt dat we een betere leefomgeving creëren voor mens en dier. In een groene tuin krijgt regenwater de kans om het grondwater aan te vullen. Erg belangrijk bij heftige regenval. Hoe ziet uw tuin eruit? Is uw tuin erg groen of liggen er veel stenen in? Hoe kunt u uw tuin eenvoudig onderhoudsvriendelijk groen maken? Kijk vooral wat het beste bij u past en mogelijk kunt u hierin samen optrekken met uw buren. Hebt u goede ideeën? Wij horen ze graag.

Frontis B.V. | 7-5-2019 17:02:51 | 0 Reacties

Reacties

Dit bericht heeft geen reacties.
 Security code