Gerrolt Ooijman, directeur-bestuurder bij Wonion

Zoektocht naar nieuwe RvC-leden

Wij zijn op zoek naar twee leden voor onze Raad van Commissarissen (RvC) per 1 januari 2020 in verband met het vertrek van onze voorzitter en een commissaris met het aandachtsgebied financiën. Ik vind het jammer afscheid te moeten nemen van onze RvC in haar huidige samenstelling en tegelijkertijd is het goed om nieuw bloed toe te voegen aan ons toezichtorgaan.

Belang van goed toezicht

Volkshuisvesting is een complexe wereld waar maatschappelijke belangen centraal staan maar ook veel geld in omgaat . Bewoners kiezen soms bewust voor het huren van één van onze woningen, maar vaak zijn de alternatieven ook gewoon schaars. Dat betekent dat wij een belangrijke positie hebben in het gebied waar wij woningen verhuren: Oude IJsselstreek. Wij zijn er niet op uit om winst te maken, maar we gaan voor betaalbaar en comfortabel wonen en vinden het belangrijk dat bewoners prettig wonen in onze woningen. Dat staat bij ons voorop. Daarnaast willen we het geld van onze huurders goed besteden. Hier werken wij met elkaar hard aan. Juist omdat we werken met maatschappelijk geld is het goed en belangrijk dat er een orgaan is dat toezicht houdt op het bestuur; in ons geval de Raad van Commissarissen.
 

Mannen en vrouwen die aan elkaar gewaagd zijn

Het is erg prettig werken met de RvC in haar huidige samenstelling; ze zijn positief kritisch. De juiste vragen worden gesteld en het houdt mij zeker scherp. Ik hoop dat we dit in de toekomst kunnen behouden en kijk daarom uit naar de reacties op de vacatures die binnenkort worden open gesteld: een voorzitter van onze RvC en voor een commissaris met een financieel profiel. We zoeken naar personen die bij voorkeur een link hebben met het werkgebied waarin we actief zijn. Daarnaast is het belangrijk dat we persoonlijkheden vinden die een goede aanvulling zijn op de huidige commissarissen. Het gaat uiteindelijk om het borgen van goed bestuur, onder meer door het vinden van een goede balans tussen de bevoegdheid om vanuit mijn positie als directeur-bestuurder te beslissen en te handelen en anderzijds de controle uit te oefenen door de RvC op het gebruik van deze bevoegdheden. Daartoe zijn niet alleen passende spelregels nodig, maar ook mannen en vrouwen in de RvC die aan elkaar gewaagd zijn. Een mooie uitdaging in het wervings- en selectietraject.
 

Goede balans

Zoals gezegd onderschrijf ik het belang van goed toezicht. Tegelijkertijd vind ik het belangrijk dat dit niet doorslaat. Dan gaat het niet zozeer om intern toezicht, dat is geborgd door een positief kritische RvC, maar met name om het externe toezicht. Dit is de afgelopen jaren, mede door allerlei excessen binnen de sector, extra aangescherpt. Logisch en blijkbaar soms nodig, maar tegelijkertijd blijft het zoeken naar een goede balans tussen het afleggen van verantwoording over ons reilen en zeilen en tegelijkertijd de manier waarop dit gebeurt. Dit kan wat mij betreft efficiënter en daar zitten verbetermogelijkheden. Daar hebben we zelf ook invloed op. Dit is één van de onderwerpen waarover ik graag met onze RvC van gedachten wissel: hoe kunnen we de manier waarop we verantwoording afleggen aan externe toezichthouders als het WSW en de Autoriteit Woningcorporaties beter benutten en efficiënter inrichten? Een mooi onderwerp, ook voor onze nieuwe commissarissen, om over na te denken. Binnenkort komen de twee vacatures voor onze RvC op onze website te staan en kunt u reageren. Hebt u interesse? Wij zien uw motivatie graag tegemoet.

Frontis B.V. | 11-6-2019 13:28:06 | 1 Reacties

Reacties

Harry Robin
Hallo

Heeft u hulp nodig bij een lening?
van het bedrag van £ 2.000 tot £ 50.000.000
zo ja, neem snel en snel contact op met e-mail of whatsapp om uw lening te krijgen ....

E-mail: loancompany128@gmail.com

WhatsApp: +60162483018
28-9-2019 18:26:55
 
 Security code