Gerrolt Ooijman, directeur-bestuurder bij Wonion

Huurdersbelasting inzetten voor sociale volkshuisvesting

Vandaag doen tal van woningcorporaties samen met Urgenda, een organisatie voor innovatie en duurzaamheid, het kabinet een handreiking bij het realiseren van extra CO2-reductie: zij willen 100.000 huurwoningen verduurzamen en huurders direct helpen aan een lagere energierekening. Dit kan met het geld van de huurdersbelasting. Wij zien het, als maatschappelijke organisatie, als onze plicht om het geld van huurders zo goed mogelijk te besteden. Daarom steunen wij dit initiatief, zodat we de doelen voor CO2-reductie en hiermee lagere woonlasten voor huurders, ook werkelijk weten te bereiken.

Een enorme opgave

We staan voor een enorme opgave als het gaat om de transformatie van onze woningvoorraad. Er is steeds meer vraag naar kleinere, meer levensloopbestendige woningen en minder naar eengezinswoningen. Terwijl het overgrote deel van onze woningen bestaat uit eengezinswoningen. Dit is niet het enige. Verduurzaming van onze woningen is een belangrijk speerpunt in onze ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. We zetten onze financiële middelen in om woningen op te knappen, te verduurzamen en waar nodig te slopen en nieuw te bouwen. We moeten echter nóg meer doen dan dat we nu doen om de doelen te bereiken. 
 

Huurdersbelasting inzetten voor sociale volkshuisvesting

Sinds 2013 heft het kabinet een belasting – bekend als de verhuurdersheffing – aan woningcorporaties. Jaarlijks betalen we een fors bedrag aan deze verhuurdersheffing. Wonion alleen al betaalt circa 3 miljoen per jaar aan verhuurdersheffing en in de Achterhoek dragen we als Achterhoekse corporaties circa 20 miljoen euro per jaar af aan de Haagse schatkist. Een heffing die wordt betaald door de huurder, een huurdersbelasting. Zonde, want dit geld zou ten goede moeten komen aan de sociale volkshuisvesting hier in de Achterhoek.
 

Win-win situatie

Wonion en ook de overige Achterhoekse corporaties, willen dat bedrag investeren en zo veel meer sociale huurwoningen verduurzamen en de energiekosten voor onze huurders verlagen. Door het geld dat we in 2019 en 2020 als Achterhoekse corporaties zouden afdragen aan verhuurdersheffing te investeren in verduurzaming van woningen, kunnen we als Achterhoekse corporaties vele honderden woningen extra verduurzamen bovenop hetgeen we al doen. Zo helpen we nog meer huurders aan betaalbare woonlasten en comfortabele woningen en helpen we het kabinet om de noodzakelijke 25% CO2-reductie in 2020 te halen. Een win-win situatie.

Constructieve samenwerking van belang

 Met elkaar het gesprek aangaan en op een constructieve manier met elkaar samenwerken is in mijn optiek noodzakelijk om goede en mooie resultaten te behalen. Niet alleen met de Haagse politiek, vooral ook lokaal en regionaal. We werken op tal van manieren met diverse partners samen met als doel onze rol als sociale volkshuisvester zo goed mogelijk te vervullen.

Mooi voorbeeld van een Achterhoekse samenwerking

Een mooi voorbeeld hiervan is de resultaatgerichte samenwerking die we zijn aangegaan met twee Achterhoekse partners De Variabele en De Naobers, die voor ons alle reparaties en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de binnenzijde van onze woningen. We werken samen vanuit een resultaatgerichte samenwerking, wat betekent dat we niet in detail beschrijven hoe een bepaalde opdracht moet worden uitgevoerd, maar dat we sturen op resultaten en dit monitoren. Op deze manier dagen we onze partners uit om het onderhoud zo efficiënt en slim mogelijk uit te voeren. En dat is nodig, want we staan met elkaar voor een flinke opgave: zo hebben we afgelopen jaar circa 4.500 reparaties uitgevoerd. Een mooie klus voor De Variabele en De Naobers en een voorbeeld van een mooie Achterhoekse samenwerking. Door deze samenwerking kunnen we ook bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden duurzaamheidsmaatregelen treffen. De kennis van deze bedrijven en onze organisatie zorgt ervoor dat we nog slimmer en sneller bij kunnen dragen aan de doelstellingen voor verduurzaming.
 

We gaan voor een sterke en vitale Achterhoek

Als directeur-bestuurder bij Wonion vind ik het belangrijk dat we ons geld zo goed mogelijk besteden en dat dit ten goede komt aan het woongenot van onze huurders. Daarom wil ik nóg meer dan dat Wonion al deed investeren in sterke samenwerkingsverbanden met onze partners, zodat we de lokale en regionale opgaven waar we voor staan met elkaar kunnen waarmaken. En het geld van de verhuurdersheffing kunnen we daar goed bij gebruiken, dus ik hoop dat het kabinet inziet dat het besteden van de gelden van de verhuurdersheffing aan verduurzaming van sociale huurwoningen, een win-win situatie is voor zowel huurders als het kabinet. Samen kunnen we zo een nog grotere bijdrage leveren aan sterke, vitale Achterhoek waar het prettig wonen en leven is.
Frontis B.V. | 15-2-2019 13:27:45 | 0 Reacties

Reacties

Dit bericht heeft geen reacties.
 Security code