Huurdersbelasting inzetten voor sociale volkshuisvesting

Vandaag doen tal van woningcorporaties samen met Urgenda, een organisatie voor innovatie en duurzaamheid, het kabinet een handreiking bij het realiseren van extra CO2-reductie: zij willen 100.000 huurwoningen verduurzamen en huurders direct helpen aan een lagere energierekening. Dit kan met het geld van de huurdersbelasting. Wij zien het, als maatschappelijke organisatie, als onze plicht om het geld van huurders zo goed mogelijk te besteden. Daarom steunen wij dit initiatief, zodat we de doelen voor CO2-reductie en hiermee lagere woonlasten voor huurders, ook werkelijk weten te bereiken.

Lees meer