Afscheid van de Achterhoek

Na vijftien jaar met veel plezier bij Wonion te hebben gewerkt, stop ik 31 december als directeur-bestuurder van Wonion. Ik neem afscheid van de Achterhoek, een prachtige regio met een geheel eigen dynamiek. Er is veel gebeurd in de afgelopen vijftien jaar. Zo bestond Wonion destijds nog niet.

Ik werkte voor een grote, landelijk actieve woningcorporatie toen ik zag dat ze bij Parès een directeur-bestuurder zochten. Een mooie uitdaging bij een kleinschalige, lokale organisatie. Ik voelde me meteen thuis bij Parès en in de Achterhoek.  De Achterhoek is een mooi gebied, maar kent ook de nodige uitdagingen. Zo heeft de Achterhoek te maken met ontgroening, vergrijzing en krimp. Hierop inspelen door het aanpassen van de woningvoorraad is van groot belang. Daarbij is samenwerking en innovatie onontbeerlijk. Bij mijn start bij Parès hebben we eerst orde op zaken gesteld. Ik kwam tot de conclusie dat de organisatie goed op orde was, maar dat Parès niet groot genoeg was om de uitdagingen waar zij voor stond het hoofd te bieden. We hadden niet alle benodigde kwaliteiten in huis. Schaalvergroting was nodig.
 
Buurtmaken met collega-corporaties
Ik ben destijds, conform een oude Achterhoekse traditie, gaan ‘buurtmaken’. Kennismaken met vergelijkbare corporaties in Dinxperlo, ’s-Heerenberg en Terborg. Dit deed ik niet (alleen) voor de gezelligheid, juist ook om te kijken of samenvoegen een optie was. We bekeken de uitdagingen waar we in de Achterhoek voor stonden nader en ter inspiratie gingen we in een busje naar krimpgebieden, zoals Groningen, om inspiratie op te doen. Ik kwam tot de conclusie dat het goed was om één corporatie te worden; samen zouden we sterk zijn, maar ook weer niet te groot.
 
Het ontstaan van Wonion in 2008
Ik vond in WischWonen-directeur Henk Veerman een bondgenoot. Na verkenning en onderzoek kwamen Henk en ik tot de conclusie dat samenwerken verstandig was. Eind 2006 namen we het besluit te fuseren en in 2008 is uit Parès en WischWonen, Wonion ontstaan. De nieuwe organisatie stond snel en Henk en ik vulden elkaar prima aan. Ook medewerkers wisten elkaar goed te vinden en het wij-zij gevoel, wat vaak ontstaat in een fusieorganisatie, was minimaal. Al gauw waren we één: collega’s werkzaam voor Wonion om huurders in de gemeente Oude IJsselstreek een prettig (t)huis te bieden.
Helaas overleed Henk Veerman totaal onverwacht in 2012. Dit nare nieuws trof mij en alle collega’s bij Wonion hard. Zijn gedachtengoed hebben we onverminderd voortgezet, met name op het gebied van duurzame oplossingen en ketenintegratie.
 
Veel werk verzet
Wat is er veel werk verzet de afgelopen jaren. De transformatie van de Schrijversbuurt in Gendringen werd afgerond en de wijkvernieuwing van de Vogelbuurt in Ulft werd opgestart. De eerste energieneutrale buurt werd gebouwd op de Biezenakker; Bomenbuurt in Ulft werd een voorbeeldproject op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing. Naast wijkvernieuwingen investeerden we in dynamische dorpskernen door nieuwe woningen te bouwen in het centrum van Terborg en Varsseveld, door de komst van Kulturhus de Rietborgh mogelijk te maken, door de vernieuwing van woonzorgcentrum de Schuylenburgh in Silvolde en de Debbeshoek in Ulft. Inmiddels zijn we volop bezig met een impuls voor het centrum van Gendringen door het woonzorgcentrum ‘Maria Magdalena Postel’ te vernieuwen. Dit zou Parès en WischWonen afzonderlijk niet zijn gelukt. Onze ambitie was enorm en dat was ook nodig. Er moest veel gebeuren, in álle grote kernen in de gemeente Oude IJsselstreek. Samen hadden we genoeg armslag, daardoor konden we echt aan de weg timmeren.
 
Eén van de twintig groenste corporaties van Nederland
Ook heeft Wonion de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in verduurzaming. De realisatie van de eerste energieneutrale buurt (Bomenbuurt) is daar een goed voorbeeld van, gevolgd door de eerste nul-op-de-energiemeter woningen aan de DRU-laan in Ulft. Op dit moment zijn we zelfs bezig met het realiseren van een circulaire buurt, aan de Heuvelstraat in Silvolde. Verouderde woningen maken plaats voor nieuwe, nul-op-de-energiemeter woningen die circulair gebouwd worden. Dit houdt in dat er gewerkt wordt met een gesloten kringloop: materialen van de huidige woningen worden hergebruikt. Een mooi, nieuw streven dat past binnen onze duurzaamheidsambitie. Inmiddels behoort Wonion tot de twintig groenste woningcorporaties van Nederland en daar zijn we in alle bescheidenheid trots op. Investeren in duurzaamheid en energiebesparing doen we niet alleen om als maatschappelijke organisatie een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot en daarmee het klimaatprobleem, maar vooral ook om onze huurders betaalbare en comfortabele woningen te kunnen bieden.
 
Het werk is niet af
Dat ik stop als directeur-bestuurder bij Wonion, betekent niet dat het werk gedaan is. Integendeel. Het werk is niet af, de uitdagingen blijven. Het aanpassen van de woningvoorraad, zodat deze aansluit bij de toekomstige woningbehoefte blijft een belangrijke pijler. De bouw van kleinere, zorggeschikte woningen is nodig. De vraag naar andere woningen – voor kleinere gezinnen – neemt toe en de Achterhoek krimpt. We bouwen nooit voor morgen, onze woningen moeten over zestig, zeventig jaar nóg meekunnen. Dat betekent dat we nu goed moeten nadenken over oplossingen voor de toekomst. Ook het samenwerken met partners blijft belangrijk. Binnen de Achterhoek hebben we elkaar nodig en intensieve samenwerking met onze huurders en huurdersvereniging, collega-corporaties, gemeenten en zorgorganisaties is van groot belang. Maar ook de verbinding met het onderwijs, ondernemers en organisaties als vluchtelingenwerk is en blijft belangrijk.
 
Tevreden afscheid nemen
Ik kan trots en met tevredenheid afscheid nemen van Wonion. Het is een mooie organisatie, staat er financieel goed voor en er liggen nog genoeg uitdagingen voor de toekomst. Ik kan vol vertrouwen afscheid nemen en het stokje overdragen aan mijn beoogd opvolger. Ik stop bij Wonion, maar blijf vooruit kijken. Stilzitten zit niet in mijn aard en ik vind het leuk om maatschappelijk betrokken te blijven. Ik ben al toezichthouder in de zorg en ik kan me voorstellen dat ik daarnaast nog andere klussen oppak. Er is genoeg te doen, ik hoef me niet te vervelen.

Een warm hart
Via deze weg wil ik eenieder die ik niet meer persoonlijk spreek gedag zeggen. Vanaf 2019 blijf ik in het land van Maas en Waal, maar zal de Achterhoek altijd een warm hart blijven toedragen.
 
 
 
 
 
 
 

Ingrid Egging | 11-12-2018 12:57:24 | 0 Reacties

Reacties

Dit bericht heeft geen reacties.
 Security code