Gerrolt Ooijman, directeur-bestuurder bij Wonion

Wij willen het nóg beter doen. Helpt u ons?

Vorige week maandag stond er een artikel in de Gelderlander over Wonion en dat de huurder weer op één komt te staan bij ons. De afgelopen jaren lag onze focus, door de verhuurdersheffing die ons 2,5 miljoen euro per jaar kost, vooral op efficiënter  werken en vastgoedbeheer. Zo efficiënt mogelijk werken is belangrijk en daarbij de klant centraal stellen is volgens mij een optimale combinatie. Om erachter te komen wat huurders belangrijk vinden en hoe tevreden ze zijn over onze dienstverlening, hebben we eind 2018 een klantenonderzoek gedaan waaraan ruim 1300 huurders mee hebben gewerkt. Ik ben erg blij met dit grote aantal reacties. Mooi om te zien dat zoveel huurders betrokken zijn met wat we doen. U heeft aangegeven met ons mee te willen denken en met ons in gesprek te willen. En dat willen wij ook!

Tevreden of ontevreden? Wij gaan graag met u in gesprek

Van de ruim 1300 huurders die deel heeft genomen aan ons onderzoek geeft 51% aan (zeer) tevreden te zijn over de manier waarop wij huurders betrekken bij onze plannen. Slechts 9% is ontevreden. Meer dan de helft van de groep huurders die mee heeft gedaan aan ons onderzoek, geeft aan graag betrokken te willen worden door ons bij plannen voor de eigen woning en ook een groot deel wil graag betrokken worden bij plannen voor de buurt. Ik ben erg blij dat de meerderheid al aangeeft tevreden te zijn over de manier waarop wij hen betrekken bij plannen. Wat mij betreft gaan wij in de toekomst in gesprek met hen die ontevreden zijn, maar óók met hen die tevreden zijn, om zo te achterhalen wat maakt dat u tevreden of ontevreden bent. Daar kunnen wij van leren en mogelijk onze dienstverlening op aanpassen.
 

Huurderspanel: al ruim 400 aanmeldingen van huurders!

Huurders geven aan graag betrokken te willen worden bij onze plannen. Om hier vervolg aan te geven, starten wij binnenkort in nauwe samenwerking met huurdersvereniging Wij Wonen met een huurderspanel. Daar hebben zich al meer dan 400 personen voor aangemeld. Een fantastisch begin dat dat wij graag willen uitbouwen. Ik ben blij met alle inbreng. We gaan ermee aan de slag en zullen u tussentijds op de hoogte houden. Inmiddels hebben we, samen met huurdersvereniging Wij Wonen, de VVV-bonnen verloot onder de huurders die hebben meegewerkt aan ons onderzoek en binnenkort koppelen we de resultaten van ons onderzoek terug.
 

Belanghouders en partners meer betrekken bij beleidsontwikkeling

We hebben niet alleen onze huurders wat vragen gesteld. Ook onze belanghouders en samenwerkingspartners hebben we gevraagd naar hun bevindingen. Zij geven aan dat Wonion hen voldoende tot ruim voldoende informeert over ontwikkelingen en geven aan blij te zijn dat wij hen nog meer willen gaan betrekken bij beleidsontwikkeling.
 

Samen met partners dienstverlening verbeteren

Ook kijken we samen met onze partners hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Een mooi voorbeeld hiervan is de samenwerking die wij begin dit jaar zijn aangegaan met De Noabers en De Variabele/Acel. Zij voeren het reparatieonderhoud uit aan onze woningen. Gaat er iets kapot in uw woning? Dan kunt u een medewerker van één van deze partijen aan uw deur verwachten. We maakten hiervoor goede afspraken met deze bedrijven, om zo een goede dienstverlening, die aansluit bij wat wij belangrijk vinden, te kunnen waarborgen. Beide bedrijven hebben veel kennis van (moderne) techniek. Dat werkt in ons voordeel, maar ook in uw voordeel. En wellicht nog belangrijker: het zijn bedrijven waar ‘mensen-mensen’ werken; medewerkers die gemotiveerd zijn om onze huurders zo goed mogelijk van dienst te zijn. In de opstartfase zijn niet alle afspraken met huurders goed gelopen. Dat vinden we jammer, maar we hebben alle vertrouwen in een goed herstel. Een nieuwe werkwijze is voor iedereen wennen: voor ons, voor onze partners en voor huurders. Door met een positieve houding naar de nieuwe werkwijze te kijken en aanloopproblemen met elkaar op te lossen, zal onze nieuwe werkwijze vast een succes worden. Ik heb daar alle vertrouwen in.
 

Uitnodiging: blijf met ons meedenken…

Ik wil u als huurder of partner van Wonion, bedanken voor uw deelname aan ons onderzoek. Het beantwoorden van de vragen geeft ons inzichten en stelt ons in staat om onze dienstverlening te optimaliseren. Ik ben hier erg blij mee. Wilt u in de toekomst mee blijven denken met ons en heeft u zich nog niet opgegeven voor het huurderspanel? Ik nodig u van harte uit om met ons mee te denken in ons huurderspanel! U kunt zich opgeven via info@wonion.nl.

Frontis B.V. | 8-4-2019 17:04:46 | 2 Reacties

Reacties

Berkenbos
Dit vind ik een goed initiatief. De gemeenschap erbij halen om verbeteringen te brengen. Door naar hen te luisteren, krijgen jullie een betere <a href="https://nl.wikipedia.org/wiki/Huren">beeld</a>, waar er veranderingen kunnen komen. Prima dat jullie zulke ontwikkelingen delen.
22-10-2020 19:59:52
 
floris
Goed artikel om te lezen. Ik vind het prima dat jullie lezers op de hoogte houden van zulke ontwikkelingen. Ga zo door!
22-10-2020 15:54:25
 
 Security code