Circulair én klimaatadaptief bouwen

Er wordt de laatste tijd steeds meer over gesproken: het veranderende klimaat in Nederland dat zorgt voor meer extremen in het weer. Extreme regenval, extreme stormen en grotere periodes van droogte en hitte komen meer en meer voor. Dit heeft consequenties voor onze leefomgeving. De extra pieken in regenwater moeten opgevangen worden in onze openbare ruimte en daarom wordt vanuit verschillende hoeken ook steeds meer benadrukt dat klimaatadaptie belangrijk is. Als duurzame verhuurder vinden wij dit ook een belangrijk onderwerp en daarom zijn we de mogelijkheden aan het verkennen om hierin stappen te zetten. Maar niet alleen Wonion kan hierin een steentje bijdragen. Ook ikzelf en u.

Lees meer

Wij willen het nóg beter doen. Helpt u ons?

Vorige week maandag stond er een artikel in de Gelderlander over Wonion en dat de huurder weer op één komt te staan bij ons. De afgelopen jaren lag onze focus, door de verhuurdersheffing die ons 2,5 miljoen euro per jaar kost, vooral op efficiënter  werken en vastgoedbeheer. Zo efficiënt mogelijk werken is belangrijk en daarbij de klant centraal stellen is volgens mij een optimale combinatie. Om erachter te komen wat huurders belangrijk vinden en hoe tevreden ze zijn over onze dienstverlening, hebben we eind 2018 een klantenonderzoek gedaan waaraan ruim 1300 huurders mee hebben gewerkt. Ik ben erg blij met dit grote aantal reacties. Mooi om te zien dat zoveel huurders betrokken zijn met wat we doen. U heeft aangegeven met ons mee te willen denken en met ons in gesprek te willen. En dat willen wij ook!

Lees meer

Circulaire straat: een voorbeeld van de Achterhoekse aanpak

Vorige week bezocht minister Carola Schouten de Achterhoek en bezocht onder andere Kramp in Varsseveld. We kregen als regio complimenten over onze Regio Deal, onze hands-on mentaliteit en de goede initiatieven die we ontplooien. Ik vind het mooi dit te horen, want we zijn als regio ambitieus op vele vlakken. Nu is het onze taak om de ambities van de Achterhoek te vertalen naar concrete projecten om daadwerkelijk invulling te geven aan de miljoenen die vanuit Den Haag beschikbaar worden gesteld aan de Achterhoek. Ik mag daar als bestuurder van Wonion een rol in vervullen en dat doe ik met veel plezier. Hoe? Daar vertel ik graag meer over.

Lees meer

Huurdersbelasting inzetten voor sociale volkshuisvesting

Vandaag doen tal van woningcorporaties samen met Urgenda, een organisatie voor innovatie en duurzaamheid, het kabinet een handreiking bij het realiseren van extra CO2-reductie: zij willen 100.000 huurwoningen verduurzamen en huurders direct helpen aan een lagere energierekening. Dit kan met het geld van de huurdersbelasting. Wij zien het, als maatschappelijke organisatie, als onze plicht om het geld van huurders zo goed mogelijk te besteden. Daarom steunen wij dit initiatief, zodat we de doelen voor CO2-reductie en hiermee lagere woonlasten voor huurders, ook werkelijk weten te bereiken.

Lees meer

Als nieuwe bestuurder Wonion in gesprek met omgeving

De jaarwisseling was voor mij dit jaar een bijzonder moment. Bijzonder, omdat ik per 1 januari 2019 Harrie Kuypers opvolg als directeur-bestuurder bij Wonion. Vanaf nu mag ik vanuit deze rol bijdragen aan de sociale volkshuisvesting in de gemeente Oude IJsselstreek en de Achterhoek. Een mooie uitdaging! Ik ben geen onbekende van Wonion en ook niet voor veel samenwerkingspartners. Kennen wij elkaar nog niet? In deze eerste weblog die ik schrijf als directeur-bestuurder, stel ik mijzelf graag nader aan u voor en sta ik (kort) stil bij de koers die Wonion de komende jaren gaat varen.

Lees meer