Woonzorgcentrum én een ontmoetingsplek voor de Gendringenaar: de Oevelgunne

Afgelopen vrijdag stond in het teken van het nieuwe woonzorgcentrum de Oevelgunne in Gendringen. U leest het goed. Bij een totaal nieuw woonzorgcentrum hoort ook een nieuwe naam. Een naam die past bij de plek en bij Gendringen. Een naam die daarom ook is bedacht door de Gendringenaar. Er zijn vele inzendingen binnen gekomen en daaruit hebben we gekozen voor de naam de Oevelgunne, omdat deze het meest is ingezonden en goed past bij de plek waar het woonzorgcentrum verrijst. De Oevelgunne was de naam van een voormalige pastorie die nagenoeg op dezelfde plaats heeft gestaan als waar het nieuwe complex komt. Het is een naam die past bij Gendringen. Ik ben blij dat de vernieuwing van het woonzorgcentrum gestart is. Dit zorgt, naast de ontwikkelingen in Gendringen zelf, voor dynamiek in het dorp.

Lees meer

Zoektocht naar nieuwe RvC-leden

Wij zijn op zoek naar twee leden voor onze Raad van Commissarissen (RvC) per 1 januari 2020 in verband met het vertrek van onze voorzitter en een commissaris met het aandachtsgebied financiën. Ik vind het jammer afscheid te moeten nemen van onze RvC in haar huidige samenstelling en tegelijkertijd is het goed om nieuw bloed toe te voegen aan ons toezichtorgaan.

Lees meer

Circulair én klimaatadaptief bouwen

Er wordt de laatste tijd steeds meer over gesproken: het veranderende klimaat in Nederland dat zorgt voor meer extremen in het weer. Extreme regenval, extreme stormen en grotere periodes van droogte en hitte komen meer en meer voor. Dit heeft consequenties voor onze leefomgeving. De extra pieken in regenwater moeten opgevangen worden in onze openbare ruimte en daarom wordt vanuit verschillende hoeken ook steeds meer benadrukt dat klimaatadaptie belangrijk is. Als duurzame verhuurder vinden wij dit ook een belangrijk onderwerp en daarom zijn we de mogelijkheden aan het verkennen om hierin stappen te zetten. Maar niet alleen Wonion kan hierin een steentje bijdragen. Ook ikzelf en u.

Lees meer

Wij willen het nóg beter doen. Helpt u ons?

Vorige week maandag stond er een artikel in de Gelderlander over Wonion en dat de huurder weer op één komt te staan bij ons. De afgelopen jaren lag onze focus, door de verhuurdersheffing die ons 2,5 miljoen euro per jaar kost, vooral op efficiënter  werken en vastgoedbeheer. Zo efficiënt mogelijk werken is belangrijk en daarbij de klant centraal stellen is volgens mij een optimale combinatie. Om erachter te komen wat huurders belangrijk vinden en hoe tevreden ze zijn over onze dienstverlening, hebben we eind 2018 een klantenonderzoek gedaan waaraan ruim 1300 huurders mee hebben gewerkt. Ik ben erg blij met dit grote aantal reacties. Mooi om te zien dat zoveel huurders betrokken zijn met wat we doen. U heeft aangegeven met ons mee te willen denken en met ons in gesprek te willen. En dat willen wij ook!

Lees meer

Circulaire straat: een voorbeeld van de Achterhoekse aanpak

Vorige week bezocht minister Carola Schouten de Achterhoek en bezocht onder andere Kramp in Varsseveld. We kregen als regio complimenten over onze Regio Deal, onze hands-on mentaliteit en de goede initiatieven die we ontplooien. Ik vind het mooi dit te horen, want we zijn als regio ambitieus op vele vlakken. Nu is het onze taak om de ambities van de Achterhoek te vertalen naar concrete projecten om daadwerkelijk invulling te geven aan de miljoenen die vanuit Den Haag beschikbaar worden gesteld aan de Achterhoek. Ik mag daar als bestuurder van Wonion een rol in vervullen en dat doe ik met veel plezier. Hoe? Daar vertel ik graag meer over.

Lees meer