Mijn Wonion
inloggen
Zoeken
A A A
Menu

Unieke samenwerking Wonion en onderhoudsbedrijven stimuleert lokale partijen

Wonion werkt intensief samen met vier Achterhoekse onderhoudsbedrijven en ziet kwaliteitsverbetering en efficiëntere werkwijze en reductie van de kosten als resultaat. Ook de betrokken onderhoudspartijen zijn positief over het resultaat van de samenwerking. Deze vrij unieke manier van samenwerken biedt de onderhoudsbedrijven zekerheid van opdrachten, is goed voor de lokale economie en de corporatie is verzekerd van een goede onderhoudskwaliteit van haar woningen. Maandag 15 februari deelden de betrokken partijen de voordelen van deze manier van samenwerken tijdens het seminar ‘ResultaatGerichtSamenwerken, een reis met sterke tussenstops’ met andere lokale partijen.

Wonion is blij dat de samenwerking met onderhoudsbedrijf Burgers van der Wal (Doetinchem), Lenferink Schilders (Wehl), schildersbedrijf Rudie Jansen (Ulft) en onderhoudsbedrijf Temebel (Doetinchem) voor alle partijen naar tevredenheid verloopt. André ten Berge, Manager Wonen bij Wonion, licht toe: “Als wooncorporatie gaan wij voor kwalitatief goede en betaalbare woningen. Een effectieve manier van samenwerken in het onderhoud van onze woningen draagt hier aan bij.”

Unieke samenwerking belicht
De intensieve samenwerking van de wooncorporatie en de vier Achterhoekse onderhoudsbedrijven is vrij uniek. Tijdens het seminar ‘ResultaatGerichtSamenwerken, een reis met sterke tussenstops’ werden de voordelen van deze manier van samenwerken belicht en ook de voorwaarden om een dergelijke samenwerking te laten slagen. Wonion en de vier betrokken lokale ondernemingen zijn enthousiast over deze manier van samenwerken en willen anderen laten zien dat een samenwerking met goede afspraken tot mooie resultaten kan leiden. “Ik ben blij met de samenwerking en met het feit dat we op deze manier ook de lokale economie een impuls kunnen geven. Als maatschappelijke organisatie vinden wij dit belangrijk.”, aldus Ten Berge.

Seminar stimuleert lokale partijen
Rond de zestig lokale partijen toonden interesse voor het aangaan van samenwerkingsverbanden en woonden het seminar bij. De aanwezigen waren allen enthousiast over de bijeenkomst en ResultaatGerichtSamenwerken. Eén van de aanwezigen vertelt: “ Als organisatie is het goed om te blijven innoveren. Ik zie dan ook zeker voordelen van deze manier van samenwerken. Dat niet veel méér organisaties al op deze manier samenwerken.” Ter afsluiting van de bijeenkomst gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek en bediscussieerden de mogelijkheden van ResultaatGerichtSamenwerken.

ResultaatGerichtSamenwerken
Met ResultaatGerichtSamenwerken gaan opdrachtgevers en opdrachtnemers, veelal onderhoudspartijen een langjarige overeenkomst aan. De onderhoudsbedrijven werken niet alleen samen met opdrachtgever, maar ook met elkaar. Door onderling intensief samen te werken wordt kennis gedeeld. Dit brengt het onderhoud van woningen naar een hoger plan. Waar de één voorop loopt in contact met bewoners, loopt de ander voorop in een goed afgestemd proces. “Wij stimuleren een intensieve samenwerking tussen de onderhoudsbedrijven, zodat zij van elkaar kunnen leren en samen een (nog) betere kwaliteit kunnen leveren aan ons én aan onze bewoners. Het voordeel voor de onderhoudsbedrijven zit met name in de zekerheid van werkopdrachten. Het voordeel voor Wonion zit in lagere onderhoudskosten en een constante kwaliteit,” besluit Ten Berge zijn verhaal.