Mijn Wonion
inloggen
Zoeken
A A A
Menu

Tijdelijke huisvesting statushouders op vijf locaties

Het aantal vluchtelingen en daarmee ook het aantal statushouders neemt sterk toe. Wonion ziet het als haar taak om deze kwetsbare groep mensen te huisvesten. Samen met de gemeente Oude IJsselstreek huisvest Wonion dit jaar  ongeveer 100 statushouders extra ten opzichte van de taakstelling. Dit doen we gefaseerd en op vijf verschillende locaties verspreid door de gemeente. In eerste instantie betekent dit dat er voor maximaal 10 jaar een thuis geboden wordt aan ongeveer 50 statushouders. Door extra woningen en wooneenheden toe te voegen aan de woningvoorraad blijft de wachttijd voor woningzoekenden beperkt. De omwonenden van de verschillende huisvestinglocaties hebben een uitnodiging ontvangen om één van de bewonersavonden bij te wonen.

Samen met de gemeente Oude IJsselstreek huisvesten we dit jaar ongeveer 200 statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning). Dit zijn 100 personen extra ten opzichte van de taakstelling die onze gemeente heeft. Voor het huisvesten van de extra statushouders is besloten tot een gefaseerde aanpak en is gekozen voor een combinatie van kleinschalige huisvestingsmogelijkheden. De eerste (50) statushouders worden opgevangen op de volgende vijf tijdelijke locaties.

Vijf tijdelijke huisvestingslocaties
 

  • Voormalige peuterspeelzaal, Roggestraat 19, Varsseveld: huisvesten van 4 tot  6 statushouders.  Wonion realiseert daarvoor in het pand tijdelijke wooneenheden
  • St. Jorisschool Terborg: huisvesten van circa 20 statushouders. Wonion realiseert daarvoor in het pand tijdelijke wooneenheden
  • Kromkamp, Sinderen: 6 tijdelijke woningen voor ongeveer 10  statushouders; 2 tijdelijke woningen voor gezinnen en 4 tijdelijke woningen voor eenpersoonsgebruik.
  • Slawijkseweg, Netterden: 6 tijdelijke woningen voor ongeveer 10  statushouders; 2 tijdelijke woningen voor gezinnen en 4 tijdelijke woningen voor eenpersoonsgebruik.
  • Koningin Emmastraat, Varsseveld: 4 tot 6 tijdelijke woningen voor 4 tot 6 statushouders

Naar verwachting kunnen de tijdelijke woningen kort na de zomer gefaseerd worden geplaatst, zodat de statushouders vanaf het najaar tot eind 2016 hun intrek kunnen nemen. In de tweede fase worden de mogelijkheden om de overige 50 statushouders te huisvesten onderzocht.

Bewonersavonden
De gemeente organiseert samen met Wonion en vluchtelingenwerk bewonersavonden. De omwonenden van de verschillende huisvestingslocaties hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Tijdens deze bijeenkomst is er voor de genodigden ruimte om vragen te stellen. Klik hier om de weblog van directeur-bestuurder Harrie Kuypers te lezen, over de eerste informatieavond in Terborg.

Meer informatie
De huisvesting van statushouders is een nauwe samenwerking tussen gemeente, Wonion en Vluchtelingenwerk. De berichtgeving die vanuit de gemeente hierover is verstuurd leest u hier.