Mijn Wonion
inloggen
Zoeken
A A A
Menu

Thuis in de Achterhoek: passende woonruimte voor iedereen!

Het jaar 2016 stond, bij Thuis in de Achterhoek, in het teken van passend toewijzen. Wooncorporaties moeten bij het toewijzen van de sociale huurwoningen voldoen aan de nieuwe regels. De overheid wil hiermee voorkomen dat huishoudens met lage inkomens in te dure woningen terecht komen. Via www.thuisindeachterhoek.nl is actief ingespeeld op deze nieuwe regelgeving door klanten zo goed mogelijk te informeren en te faciliteren met duidelijke tipberichten en zoekmogelijkheden op de website.

Voldoende betaalbare woningen
In 2016 zijn er 2315 woningen verhuurd door de corporaties in de Achterhoek, waaronder Wonion, waarvan 82% een huurprijs heeft onder de huurtoeslaggrenzen. De corporaties bewaken de hoeveelheid betaalbare woningen. Er zijn 4120 woningzoekenden die in 2016 één keer of vaker hebben gereageerd op een woning. Er zijn woningzoekenden die op korte termijn iets zoeken, maar ook woningzoekenden met een specifieke woonwens. De corporatie bieden woningen via verschillende modellen, passend bij de verschillende manieren van zoeken.

We houden aandacht voor bijzondere doelgroepen
Er zijn ook woningzoekenden die niet zelfstandig een woning kunnen zoeken of huren. Daarom werken wij nauw samen met andere instanties om deze doelgroep te ondersteunen. In 2016 zijn er 497 woningen verhuurd aan bijzondere doelgroepen.

Nog meer aanbod in 2017
Sinds 1 februari is het aanbod op de website van Thuis in de Achterhoek uitgebreid! Wilt u weten welke huurwoningen er verhuurd worden of wilt u meer informatie? Kijkt u dan op: www.thuisindeachterhoek.nl. Wilt u het jaarverslag van Thuis in de Achterhoek lezen? Klikt u dan op deze link!