Mijn Wonion
inloggen
Zoeken
A A A
Menu

Realisatie tijdelijke woningen voor statushouders in Sinderen

Gemeente Oude IJsselstreek en Wonion hebben samen besloten om extra statushouders, vluchtelingen met een verblijfvergunning, te huisvesten, om daarmee een bijdrage te leveren aan het oplossen van het te kort aan plaatsen in AZC’s. Vorig jaar heeft de gemeenteraad een besluit genomen voor tijdelijke huisvesting van extra statushouders in de gemeente Oude IJsselstreek. Hiervoor zijn een 5-tal locaties aangewezen. Een van deze locaties is het onbebouwde terrein Kromkamp op Sinderen. Hier worden 6 wooneenheden gerealiseerd waaronder twee woningen geschikt voor gezinnen en vier studio’s voor eenpersoonsgebruik. Na een zorgvuldig proces zijn we, in samenwerking met een klankbordgroep, gekomen tot een invulling voor het terrein. Binnenkort worden de tijdelijke woningen op Kromkamp geplaatst.

Overleg met klankbordgroep
In de afgelopen maanden zijn er diverse bijeenkomsten geweest met de Gemeente, Vluchtelingenwerk, Wonion en de klankbordgroep. Er is met elkaar gesproken over de uitstraling en de ligging van de woningen. Mede op basis van de uitkomst van deze gesprekken is de opdracht voor de realisatie van de woningen gegeven.

Start werkzaamheden
Als de weersomstandigheden het toelaten, starten de voorbereidende werkzaamheden waaronder het grondwerk en het leggen van kabels en leidingen, in de week van 6 maart. In de week van 13 maart worden de woonunits geplaatst en de daaropvolgende week volgt de bestrating en het aanplanten van het groen.

In totaal 50 statushouders extra huisvesten op vijf locaties
Wonion zet zich in om kwetsbare groepen, waaronder ook statushouders, een thuis te bieden. Harrie Kuypers, directeur-bestuurder bij Wonion vertelt: ‘Wij bieden deze mensen graag een dak boven hun hoofd en vinden het eveneens belangrijk dat de wachttijd voor onze overige woningzoekenden niet erg oploopt. Daarom realiseren we extra woningen, om statushouders te kunnen huisvesten’. De eerste extra woningen zijn eind 2016 gerealiseerd aan de Emmastraat in Varsseveld en de voormalige peuterspeelzaal aan de Roggestraat in Varsseveld. Deze maand verwachten we de toekomstige bewoners de sleutel te kunnen overhandigen van hun nieuwe verblijf in Sinderen. Na Sinderen, volgen dit jaar nog de realisatie van tijdelijke woningen in de Jorisschool in Terborg en in Netterden. In totaal gaan de extra woningen op de vijf locaties plaats bieden aan circa 50 statushouders. Om de nieuwe bewoners welkom te heten organiseren gemeente Oude IJsselstreek, Wonion, Vluchtelingenwerk in samenwerking met de buurt een welkomstbijeenkomst.