Mijn Wonion
inloggen
Zoeken
A A A
Menu

Nieuwe bewoners Jorisschool ontvangen sleutels woning

De nieuwe bewoners van de verbouwde Jorisschool in Terborg ontvangen deze week de sleutels van hun nieuwe woning. De Jorisschool is totaal verbouwd en biedt ruimte aan tien appartementen. De appartementen zijn verhuurd aan statushouders – vluchtelingen met een verblijfsvergunning – en reguliere woningzoekenden.

Verschillende culturen in één gebouw
Harrie Kuypers, directeur-bestuurder bij Wonion vertelt: ‘Door zowel statushouders als reguliere woningzoekenden een plek te bieden in de Jorisschool, verwachten wij dat er een waardevolle, multiculturele wooncombinatie ontstaat’. Aan toekomstige huurders wordt dan ook gevraagd zich open op te stellen richting hun nieuwe buren’. We verwachten dat het huisvesten van verschillende culturen in één gebouw, in positieve zin bijdraagt aan de inburgering van statushouders.

Extra huisvesting voor statushouders
Wonion zet zich in om kwetsbare groepen, waaronder ook statushouders, een thuis te bieden. Harrie Kuypers: ‘Wij bieden deze mensen graag een dak boven hun hoofd en vinden het eveneens belangrijk dat de wachttijd voor onze overige woningzoekenden niet erg oploopt. Daarom realiseren we extra woningen, om statushouders te kunnen huisvesten’. De eerste extra woningen zijn in 2016 gerealiseerd aan de Emmastraat in Varsseveld en de voormalige peuterspeelzaal aan de Roggestraat in Varsseveld. In 2017 hebben we in Sinderen extra woningen gerealiseerd voor statushouders en nu zijn de woningen in de Jorisschool in Terborg ook een feit. Om de nieuwe bewoners welkom te heten, organiseren gemeente Oude IJsselstreek, Wonion, Vluchtelingenwerk in samenwerking met de buurt een welkomstbijeenkomst.