Mijn Wonion
inloggen
Zoeken
A A A
Menu
22-12-2015

Lagere huren om woningen bereikbaar te houden

Wonion rekent per 1 januari 2016 bij nieuwe verhuringen lagere huren dan in 2015. Dit doen wij als gevolg van gewijzigde regelgeving. Door een nieuwe wettelijke maatregel wil het Rijk voorkomen dat huishoudens met de laagste inkomens in te dure woningen gaan wonen. Dit heet passend toewijzen. Deze regel houdt in dat corporaties vanaf januari 2016 95% van de nieuwe huurders die huurtoeslag ontvangen, moeten huisvesten in een woning onder de aftoppingsgrenzen (586,68 voor één of tweepersoonshuishoudens of 628,76 euro voor gezinnen). Dit betekent voor woningzoekenden die huurtoeslag ontvangen dat zij alleen kunnen reageren op woningen met een huurprijs onder deze grenzen. Om zoveel mogelijk woningen bereikbaar te houden voor deze groep mensen met een kleine portemonnee, verlaagt Wonion de huurprijs van veel woningen bij nieuwe verhuringen. Het voordeel voor huidige huurders zit in het minder hard stijgen van de huren in de toekomst.

Gerrie Jolink, voorzitter huurdersvereniging Wij Wonen: ‘De huurprijs van woningen voor huidige huurders verandert niet. Wel stijgen de huren in de toekomst minder hard, waardoor de betaalbaarheid voor alle huurders verbeterd. Als huurdersvereniging maken wij ons hard voor én steunen wij maatregelen die de betaalbaarheid van het huren vergroten voor huurders. Wij zijn blij dat Wonion dat met deze keuze de betaalbaarheid van het wonen kan verbeteren.’

Woningen bereikbaar voor mensen met kleine portemonnee
Als gevolg van de gewijzigde Woningwet had Wonion twee keuzes: de huren niet aanpassen met als gevolg dat een deel van haar woningen niet meer bereikbaar is voor huurtoeslagontvangers óf de huren verlagen, zodat er voldoende woningen bereikbaar zijn én blijven voor mensen met een laag inkomen. Harrie Kuypers, directeur-bestuurder bij Wonion, licht toe: ‘Wij gaan voor goed en betaalbaar wonen in Oude IJsselstreek. Als gevolg van de gewijzigde regelgeving dreigde een flink aantal woningen niet meer bereikbaar te zijn voor huurtoeslagontvangers. Dat kan niet, want wij zijn er juist voor deze groep mensen. Daarom hebben wij gekeken wat er binnen onze financiële grenzen mogelijk is, om de huurprijzen bij nieuwe verhuringen te verlagen.’ Gerrie Jolink, voorzitter huurdersvereniging Wij Wonen vult aan: ‘Als huurdersvereniging zijn wij nauw betrokken geweest bij de verschillende keuzemogelijkheden waar Wonion voor stond. Bij ons staat betaalbaar wonen voorop en vanuit dat oogpunt zijn wij met Wonion in gesprek gegaan. Wij kunnen ons vinden in de keuze van Wonion om de huren van veel woningen te verlagen op het moment dat deze opnieuw verhuurd gaan worden.’

Minder huurstijgingen dan voorheen
Voor huidige huurders verandert de huurprijs van een woning, die zij op dit moment van Wonion huren, niet. Dan kan het voorkomen dat de buurman die er net is komen wonen, minder betaalt voor een vergelijkbare woning. Vooral bij woningen waar Wonion veel in heeft geïnvesteerd, zoals bij nieuwe appartementen, is het verschil groot. Toch ondervinden ook huidige huurders het voordeel van onze keuze: bij de jaarlijkse huuraanpassing stijgen de huren de komende jaren voor veel huurders minder dan voor deze aanpassing. Daarbij komt dat de huurders die meer huur betalen, vaak een woning hebben met lage energiekosten en het voordeel halen uit lagere woonlasten. Ook wordt een deel van de huur bij huidige huurders gecompenseerd door de Huurtoeslag. Harrie Kuypers: ‘Wij zijn blij dat we ondanks de verlagingen van de huur, onze investeringen in het energiezuiniger maken van onze woningen op peil kunnen houden, iets waar huurdersvereniging Wij Wonen zich hard voor heeft gemaakt. We blijven dan ook doorgaan met verduurzaming van onze woningen.’

Meer informatie over passend toewijzen is ook te vinden op ThuisindeAchterhoek.nl.