Mijn Wonion
inloggen
Zoeken
A A A
Menu

Jaarverslag 2017

Wij laten u graag zien wat wij doen om goed en betaalbaar wonen mogelijk te maken in gemeente Oude IJsselstreek. Dit doen we onder andere via het jaarverslag. In ons jaarverslag leest u welke activiteiten we in 2017 samen met onze partners hebben ondernomen om onze huurders een thuis te geven.

Benieuwd naar onze activiteiten in 2017? Hier kunt u het jaarverslag downloaden en lezen.

Betaalbaar wonen
Wonion wil goed en betaalbaar wonen bieden in gemeente Oude IJsselstreek. Dit is de kern van onze maatschappelijke opgave. Bij een goede en betaalbare woning sluiten prijs en kwaliteit van de woning op elkaar aan en past het bij de financiële mogelijkheden van onze huurders. Wonion stuurt er daarom op dat het merendeel van de woningen onder de huurtoeslaggrens ligt. In 2017 had 95% van de woningen een huurprijs onder deze grens.

Duurzame ambities
Wonion zet zich in op duurzaamheid. Dit doen we door te kijken naar de kwaliteit van onze woningen, het duurzaam gebruik van middelen en door te kijken naar de betaalbaarheid van onze woningen in de toekomst. In 2017 investeerde Wonion in het realiseren van nul-op-de-meter woningen. Nul op de meter woningen zijn woningen die zo goed geïsoleerd zijn dat het voor de bewoner mogelijk is er zonder energielasten te wonen. Het beperken van energielasten komt ten goede aan de betaalbaarheid van de woning.

Kwetsbare doelgroepen
De kern van onze maatschappelijke opgave is het bieden van voldoende kwalitatief goede en betaalbare woningen. We hebben hierbij extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen. Wonion heeft zich in 2017 extra ingezet om vluchtelingen met een verblijfsvergunning te huisvesten en zorgen er tegelijk voor dat er voldoende aanbod is voor andere woningzoekenden. De verwachting is dat steeds meer kwetsbare groepen langer zelfstandig wonen. Samen met onze samenwerkingspartners bekijken we de mogelijk heden hiervoor. Een prettige en leefbare woonomgeving voor iedereen blijft hierbij ons uitgangspunt.

Veel leesplezier gewenst
Wij bedanken alle medewerkers van Wonion en tevens onze partners voor hun inzet het afgelopen jaar. Samen blijven we gaan voor goed en betaalbaar wonen in Oude IJsselstreek en werken we ook de komende jaren weer hard aan deze kerntaak. Wij wensen u veel leesplezier en mocht u vragen hebben, dan horen wij het graag.