Mijn Wonion
inloggen
Zoeken
A A A
Menu

Jaarverslag 2016

Wij geven u graag inzicht in ons beleid en onze financiën. Dit doen we onder andere via het jaarverslag. In ons jaarverslag leest u welke activiteiten we in 2016 samen met onze partners hebben ondernomen om onze huurders een thuis te geven.

Benieuwd naar onze activiteiten in 2016? Hier kunt u het jaarverslag downloaden en lezen.

Wonion is financieel gezond
Wonion is een financieel gezonde corporatie. De operationele kasstromen zijn positief en het eigen vermogen is ruim voldoende. Dankzij onze gezonde financiële positie kunnen wij investeren in goed en betaalbaar wonen in Oude IJsselstreek.

Investeren in goed en betaalbaar wonen
Wij besteden het geld van huurders graag goed. Zo zetten we in op het betaalbaar houden van onze woningen. Eind 2016 was bijna 80% van onze woningen goedkoop of betaalbaar en hebben we slechts een beperkte huurverhoging en in sommige gevallen zelfs een huurverlaging doorgevoerd. Ook blijven we investeren in ons vastgoed. Zo hebben we 7 miljoen euro uitgegeven aan nieuwbouw, renovatie en onderhoud van onze woningen in 2016.

Duurzame woningen: nu al gemiddeld energielabel B
Bij al onze investeringen is duurzaamheid een belangrijk thema. Nieuwbouw is bij ons per definitief nul-op-de-meter en all electric: er komt geen aardgas meer aan te pas. Bij het opknappen van woningen, brengen we het energielabel naar een groen energielabel. Het resultaat van onze inspanning is dat onze woningen eind 2016 gemiddeld al energielabel B hadden. Volgens het in 2012 gesloten convenant van Aedes, met het kabinet, de Woonbond en Vastgoed Belang, hoeft dat pas in 2021 het geval te zijn. 

Toename eigen vermogen
Wonion is financieel gezond, maar niet rijk. In het jaarverslag is te zien dat ons eigen vermogen ruim voldoende is. Met ingang van het jaarverslag 2016 hanteert Wonion een andere methodiek voor de waardering van het vastgoed. Wonion bepaalde tot op heden de waarde van haar woningen op basis van bedrijfswaarde, nu is dat de marktwaarde. Op basis van de nieuwe Woningwet moeten woningcorporaties vanaf 2016 hun vastgoed waarderen op basis van de marktwaarde. De marktwaarde van sociale huurwoningen ligt beduidend hoger dan de bedrijfswaarde. Deze andere manier van waarderen is terug te zien in onze cijfers. De toename in eigen vermogen als gevolg van deze gewijzigde waarderingsmethodiek verandert uiteraard niets aan de operationele kasstromen. Een baksteen is immers geen bankbiljet.

Veel leesplezier gewenst
Wij bedanken alle medewerkers van Wonion en tevens onze partners voor hun inzet in 2016. Samen blijven we gaan voor goed en betaalbaar wonen in Oude IJsselstreek en werken we ook de komende jaren weer hard aan deze kerntaak. Wij wensen u veel leesplezier en mocht u vragen hebben, dan horen wij het graag.