Mijn Wonion
inloggen
Zoeken
A A A
Menu

Jaarverslag 2015

Wij geven u graag inzicht in ons beleid en onze financiën. Dit doen we onder andere via het jaarverslag. In ons jaarverslag leest u welke activiteiten we in 2015 samen met onze partners hebben ondernomen om onze huurders een thuis te geven.

Benieuwd naar onze activiteiten in 2015? Hier kunt u het jaarverslag downloaden en lezen.

Financieel gezond
Wonion is een financieel gezonde corporatie, maar we zijn niet rijk. Ons vermogen zit voor het overgrote deel in onze woningen en staat niet op onze bankrekening. We besteden het geld van onze huurders graag goed, daarom investeren we vooral in goed en betaalbaar wonen.

Goed en betaalbaar wonen
Wij werken aan goed en betaalbaar wonen in Oude IJsselstreek voor mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. In 2015 was circa 80% van onze woningen goedkoop of betaalbaar. Om het wonen betaalbaar te houden hebben we in 2015 een beperkte huurverhoging doorgevoerd. Ook investeren we in het energiezuiniger maken van onze woningen om zo de woonlasten van bewoners betaalbaar te houden. We hebben de energieprestaties van onze woningvoorraad verder verbeterd en eind 2015 had 83% van onze woningen een groen energielabel.

Lokale verankering
Om de juiste keuzes te kunnen maken, halen we de wensen en ideeën van onze belanghouders op. Daarnaast hebben we veelvuldig overleg met huurdersvereniging Wij Wonen. Wij koesteren deze goede samenwerking en geloven dat we deze samenwerking nodig hebben om te zorgen voor een goede lokale verankering.

Veel leesplezier gewenst
Wij bedanken alle medewerkers van Wonion en tevens onze partners voor hun inzet in 2015. Samen blijven we gaan voor goed en betaalbaar wonen in Oude IJsselstreek en werken we ook in 2016 weer hard aan deze kerntaak. Wij wensen u veel leesplezier en mocht u vragen hebben, dan horen wij het graag.