Mijn Wonion
inloggen
Zoeken
A A A
Menu

Invullen Woonlastenonderzoek kan nog tot 6 november

Een betaalbare woonplek is voor iedereen van belang. Maar wanneer is een woonplek eigenlijk betaalbaar? Om in beeld te brengen wat voor huurders in de gemeente Oude IJsselstreek betaalbaar is, voert huurdersvereniging Wij Wonen een woonlastenonderzoek uit. In opdracht van Wij Wonen stelt de Woonbond, de landelijke organisatie van huurders, een aantal vragen aan huurders van Wonion. Al bijna 600 huurders vulden de enquête in. Ook u willen we de kans geven om deel te nemen aan het onderzoek. De reactietermijn is daarom verlengd tot 6 november.

Doet u mee?
Huurt u bij Wonion? Dan heeft u een uitnodiging ontvangen van de Woonbond om aan het onderzoek deel te nemen. Om alle huurders van Wonion voldoende in de gelegenheid te stellen het onderzoek in te vullen, is de reactietermijn verlengd. Het invullen van het onderzoek kan nog tot 6 november 2016. Door mee te doen aan het onderzoek helpt u ons en daarmee ook uzelf om wonen in de gemeente Oude IJsselstreek betaalbaar te houden.

Wij helpen u graag
Heeft u niet de beschikking over een computer? Tijdens openingstijden kunt u gebruik maken van de centrale computer van Wonion. Heeft u hulp nodig bij het invullen van de vragenlijst? Wij Wonen helpt u graag bij het invullen van de vragenlijst. Meer informatie vindt u in de Huurderskrant 20 van Wij Wonen of neem voor meer informatie contact op met Huurdersvereniging Wij Wonen, de heer T. Menke (0315) 64 11 23 of info@wijwonen.net of mevrouw Schweig (0315) 32 56 09 of isabel.schweig@upcmail.nl

Meer over het onderzoek
Het woonlastenonderzoek is een initiatief van huurdersvereniging Wij Wonen, Wonion, de Woonbond, gemeente Oude IJsselstreek en SchuldHulpMaatje. De Woonbond zorgt voor een volledig anonieme verwerking van de gegevens. De (anonieme) uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen in de afspraken die Wij Wonen, gemeente Oude IJsselstreek en Wonion op gemeentelijk niveau maken om kwalitatief goed wonen voor huurders bereikbaar te houden.