Mijn Wonion
inloggen
Zoeken
A A A
Menu

Huuraanpassing 2017

Huurders van Wonion krijgen in 2017, mede op advies van huurdersvereniging Wij Wonen, slechts een beperkte huurverhoging doorberekend en in sommige gevallen ontvangen zij zelfs een huurverlaging. Oók dit jaar voeren wij niet de maximaal toegestane huurverhoging door. Het Rijk geeft verhuurders de mogelijkheid om de huren te verhogen met het inflatiepercentage, aangevuld met een extra inkomensafhankelijk percentage dat kan oplopen tot 4,3%. Wij gaan voor goed en betaalbaar wonen in oude IJsselstreek en kijken daarom jaarlijks kritisch naar het aanpassen van de huren. Ook dit jaar vraagt Wonion slechts een beperkte huurverhoging op basis van de huursombenadering. De gemiddelde stijging van de totale huursom van woningen van Wonion is in 2017 0,3% en daarmee inflatievolgend.

Prijs woning in overeenstemming met kwaliteit
Wonion bepaalt de huuraanpassing 2017 op basis van de huursombenadering. Bij de huursombenadering krijgt niet iedere woning dezelfde huurverhoging. Woningen die een relatief lage huurprijs hebben, kunnen een hogere huurverhoging krijgen dan woningen die al een passende prijs hebben. Het voordeel van de huursombenadering is dat de huurprijs van woningen meer in overeenstemming gebracht kan worden met de kwaliteit van de woning.

Zie hier een filmpje met meer uitleg over de huursombenadering.

Harrie Kuypers, directeur-bestuurder Wonion, vertelt: ‘Wij gaan voor goed en betaalbaar wonen. Daarbij vinden wij het belangrijk dat de prijs van een woning in overeenstemming is met de kwaliteit van de woning. Uiteraard zorgen we ervoor dat het merendeel van onze woningen een huur heeft die goedkoop of betaalbaar is en daarmee onder de tweede aftoppingsgrens voor de huurtoeslag valt (635,05 euro). Op dit moment heeft circa 80% van onze woningen een huur die onder deze grens valt.’

Soms zelfs huurverlaging
Wonion verlaagt de huur van circa 1100 huishoudens. Kuypers: ‘Deze verlaging komt door het feit dat wij de gewenste huur voor deze woning hebben aangepast. We willen er op die manier voor zorgen dat we voldoende betaalbare woningen hebben om passend te kunnen toewijzen.

Energieneutraal in 2030
Niet alleen de huur bepaalt of het wonen betaalbaar is of niet. De energielasten vormen een steeds belangrijker onderdeel van de woonlasten. Daarom kijken wij steeds meer naar woonlasten. Dit is nodig om het wonen nu en in de toekomst betaalbaar te houden. Daarom investeren wij in energiezuinige woningen en zelfs in nul-op-de-meter woningen. Dit zijn woningen die zo gebouwd zijn dat een gemiddeld gezin, dat bewust omgaat met energie, met een energieverbruik van nul kan wonen. ‘Ons doel is om in 2030 energieneutraal te zijn. Het Klimaatakkoord van Parijs vereist dat we pas in 2050 energieneutraal zijn, maar met een gezamenlijke inzet op alle fronten moet het eerder lukken. We zien het als een uitdaging om met nieuwe, energiezuinige oplossingen te komen’, vertelt Kuypers.

85% woningen groen energielabel
Harrie Kuypers continueert: ‘Zo zijn de woningen die wij nieuw bouwen per definitie nul-op-de-meter en all electric: er komt geen aardgas meer aan te pas. En bij het opknappen van woningen, brengen we het energielabel naar een groen energielabel. Het resultaat van onze inspanning is dat inmiddels 85% van onze woningen een groen energielabel heeft en dat onze woningen gemiddeld al een energielabel B hebben. Volgens het in 2012 gesloten convenant van Aedes, branchevereniging van woningcorporaties, met het kabinet, de Woonbond en Vastgoed Belang hoeft dit pas in 2021 het geval te zijn.

Zonnepanelen, warmtepompen en wellicht een Solarpark
Wonion vervolgt haar weg naar een energieneutraal woningbezit in 2030. Kuypers: ‘Zo bieden we bewoners sinds 2011 zonnepanelen aan bij renovatie en plaatsen we ze op nieuwbouwwoningen. Sinds 2013 kunnen bewoners zelf een aanvraag bij ons indienen voor zonnepanelen. En in 2015 zijn we gestart met het aanbieden van zonnepanelen bij een woning die wisselt van huurder. Dit alles heeft er toe geleid dat inmiddels 12% van onze woningen over zonnepanelen beschikt. Voor een kleine groep woningen bieden zonnepanelen geen oplossing door gebrek aan ruimte of rendement. Voor deze groep zijn wij aan het onderzoeken of het aanleggen van een Solarpark, dat zonne-energie levert voor deze woningen, een oplossing biedt. Ook verwachten we in de toekomst meer warmtepompen te installeren’.

Huurders vóór 1 mei bericht over huuraanpassing
Wonion heeft het voorstel voor de huuraanpassing met huurdersvereniging Wij Wonen besproken. Zij hebben een positief advies uitgebracht en daarnaast een aantal voorstellen gedaan waarover we het gesprek aangaan. Huurders van Wonion krijgen vóór 1 mei een brief over de huuraanpassing.

Meer informatie over de huuraanpassing per 1 juli 2017 is hier te vinden.