Mijn Wonion
inloggen
Zoeken
A A A
Menu

Huuraanpassing 2016

Wonion ontziet huishoudens met laagste inkomens

Huurders van Wonion krijgen per 1 juli 2016 een beperkte huurverhoging doorberekend. Oók dit jaar lukt het ons om de huren veel minder te verhogen dan de mogelijkheden die het Rijk biedt. Wij maken, mede op advies van huurdersvereniging Wij Wonen, géén gebruik van de extra ruimte die het Rijk geeft om de huren te verhogen. Wonion ontziet de huishoudens met de laagste inkomens. Deze groep krijgt slechts een verhoging van 1%, terwijl de overheid de ruimte geeft om tot 2,1% te verhogen. In bijna een kwart van de gevallen ontvangen huishoudens in de laagste inkomensgroep zelfs een huurverlaging. De gemiddelde huurverhoging voor huishoudens in de laagste inkomensgroep ligt zelfs onder het inflatiepercentage van 0,6%. Bij het bepalen van de huuraanpassing van 2016 is het in balans brengen van de van kwaliteit van de woning met de huurprijs uitgangspunt geweest, in combinatie met de inkomens van huurders.

Prijs woning in overeenstemming met kwaliteit
Wij bepalen de huuraanpassing 2016 op basis van de huursombenadering, gecombineerd met differentiatie naar inkomen. Harrie Kuypers, directeur-bestuurder Wonion, vertelt: ‘Wij gaan voor goed en betaalbaar wonen. Daarbij vinden wij het belangrijk dat de prijs van een woning in overeenstemming is met de kwaliteit van de woning. Uiteraard zorgen we ervoor dat het merendeel van onze woningen een huur heeft die goedkoop of betaalbaar is en daarmee onder de tweede aftoppingsgrens voor de huurtoeslag valt (628,76 euro). Op dit moment heeft circa 80% van onze woningen een huur die onder deze grens valt.’ Daarnaast differentieert Wonion naar inkomen. Kuypers: ‘Wij zijn er voor mensen met een kleine portemonnee. Daarom maken we in de jaarlijkse huuraanpassing onderscheid naar huishoudinkomen, waarbij we huishoudens met een laag inkomen bewust ontzien’. Dit doen we door de huur van deze groep slechts met 1% te verhogen en in een kwart van de gevallen zelfs te verlagen. Kuypers: ‘Deze verlaging komt door het feit dat wij de gewenste huur voor deze woning hebben aangepast en in sommige gevallen vinden wij dat we net wat minder voor de woning kunnen vragen dan dat we nu doen.’ De gemiddelde huurverhoging voor huishoudens in de laagste inkomensgroep ligt zelfs lager dan het inflatiepercentage van 0,6% en de gemiddelde huurverhoging voor de hogere inkomens ligt boven het inflatiepercentage.

83% woningen groen energielabel
Niet alleen de huur bepaalt of het wonen betaalbaar is of niet. De energielasten vormen een steeds belangrijker onderdeel van de woonlasten. Daarom kijken wij steeds meer naar woonlasten. Dit is nodig om het wonen nu en in de toekomst betaalbaar te houden. Daarom investeren we in energiezuinige woningen en zelfs in energieneutrale en energienotaloze woningen. Kuypers: ‘Zo hebben wij in 2015 32 energienotaloze woningen aan de DRU-laan in Ulft gerealiseerd. De nul-op-de-meter woningen zijn zo gebouwd dat een gemiddeld gezin, dat bewust omgaat met energie, met een energieverbruik van nul kan wonen.’ Naast het bouwen van nieuwe nul-op-de-meter woningen en het verbeteren van bestaande woningen, zodat ze een beter energielabel krijgen, investeert Wonion ook in overige energiebesparende óf energieopwekkende maatregelen. Zo hebben wij in 2015 op de daken van 114 woningen zonnepanelen gelegd. Kuypers: ‘Op dit moment heeft circa 83% van onze woningen een groen energielabel. We blijven investeren in energiezuinige wonen, om ook op die manier te blijven zorgen voor betaalbaar wonen.’

Huurders vóór 1 mei bericht
Huurders van Wonion krijgen vóór 1 mei een brief over de huuraanpassing. Klik hier voor meer informatie over de huuraanpassing.