Mijn Wonion
inloggen
Zoeken
A A A
Menu
9-10-2015

Huisvesten statushouders géén probleem in Oude IJsselstreek

De grote toestroom van vluchtelingen naar Nederland is op dit moment het nieuws van de dag. We zien hartverscheurende beelden voorbij komen in het nieuws. Beelden van kinderen, vrouwen en mannen die in erbarmelijke omstandigheden hun land uit vluchten naar het veilige westen. Daarnaast zien we ook andere beelden voorbij komen zoals een staatsecretaris die belaagd wordt door inwoners, vanwege het mogelijk onderbrengen van zevenhonderd extra asielzoekers in een vakantiepark. Nederland houdt zich bezig met de grote toestroom van vluchtelingen naar ons land. Er zijn voorstanders en tegenstanders en het sentiment rond dit onderwerp schommelt voortdurend. Op het moment dat er een vreselijke foto wordt gepubliceerd van een overleden kind aangespoeld op een strand, komen er massaal hulpacties voor asielzoekers op gang. Wanneer er echter een vechtpartij uitbreekt in een AZC kantelt de geëmotioneerde samenleving naar een verontwaardigde en soms boze samenleving. Wij vinden dat het huisvesten van asielzoekers, op het moment dat zij een verblijfsvergunning hebben gekregen, onze taak is. Dat vinden wij niet alleen, dat is ook onze taak zoals beschreven in de Woningwet. Wij zetten ons in om deze kwetsbare groep mensen een dak boven hun hoofd te bieden. Dat neemt niet weg dat wij zien dat de onrust bij woningzoekenden toeneemt over de gevolgen van deze toestroom voor de wachtlijsten voor sociale huurwoningen. Wij nemen deze zorg uiterst serieus en wij werken hard aan een goede oplossing voor alle groepen.

Voor wie wij er als woningcorporatie zijn
Wij zijn er voor mensen die aangewezen zijn op een sociale huurwoning. Vaak zijn dit huishoudens met een laag inkomen. Daarnaast zetten we ons in voor mensen die door een financiële beperking of een zorgvraag geen passende woning kunnen vinden. Deze kwetsbare groep kan rekenen op onze onverdeelde aandacht bij het vinden van een woning. Asielzoekers zijn kwetsbaar en hebben begeleiding en soms zorg nodig. Zij hebben onze onverdeelde aandacht en steun nodig. Wij zetten ons daarom hard in om ook hen een thuis te kunnen bieden.

Huisvesten statushouders al jaren géén probleem
Het huisvesten van statushouders, asielzoekers met een verblijfsvergunning, is niets nieuws. Wij huisvesten deze groep al jaren. Sinds 1994 heeft Nederland al 200.000 statushouders gehuisvest. Om een beeld te geven: Wonion heeft sinds 2010 tot op heden al meer dan 200 statushouders gehuisvest en dat heeft tot op heden nagenoeg geen problemen opgeleverd. Het heeft niet gezorgd voor verdringing op de sociale huurwoningmarkt en ook niet echt voor overlast. We merken dat er in de samenleving vaak angst is voor mogelijke overlast die statushouders zouden kunnen geven. Wij hebben de afgelopen jaren ervaren dat deze groep niet of nauwelijks zorgt voor overlast, in elk geval niet anders dan wij gemiddeld in onze wijken en buurten ervaren.

Geen lange wachttijden in Oude IJsselstreek
Wij kunnen melden dat er géén grote druk op de sociale huurwoningmarkt in Oude IJsselstreek is. Wij merken de onrust bij woningzoekenden en wij geven vraag een goede weergave van feiten en cijfers. Met gemiddeld acht maanden wachttijd vanaf het moment dat een woningzoekende voor het eerst reageert op een woning (peildatum eind 2014), bestaat er in Oude IJsselstreek géén grote druk op de sociale huurwoningmarkt. Wij vinden dit acceptabel en dat willen wij zo houden en wij sturen erop dat de wachttijden beperkt blijven. Ondanks de verwachte en mogelijke komst van meer statushouders met een verblijfsvergunning. Het effect op de wachttijd voor sociale huurwoningen is op dit moment echter nog beperkt. Landelijk gezien gaat nu ongeveer 6 procent van alle vrijkomende woningen naar statushouders met een verblijfsvergunning. Bij Wonion is dit percentage ongeveer hetzelfde. Onze branchevereniging Aedes verwacht dat dit percentage in 2016 oploopt tot ongeveer 10 procent. Een opgave waar Wonion in goed overleg met gemeente Oude IJsselstreek voorbereidend aan werkt, zodat de wachttijd voor een sociale huurwoning naar verwachting nauwelijks oploopt.

Regionale verschillen: de Achterhoek is geen Amsterdam
In Nederland zijn er veel regionale verschillen, waardoor er een vertroebeld beeld over wachtlijsten ontstaat. Dat de wachtlijsten al jaren te lang zijn, geldt echter niet in de Achterhoek. Hoewel wel eens anders wordt beweerd, is een wachttijd van jaren hier niet aan de orde. Door de regionale samenwerking met gemeenten en alle andere sociale partners is de woonruimteverdeling in de Achterhoek juist goed geregeld. Bent u actief op zoek naar een woning? En reageert u regelmatig op een woning van Wonion via www.thuisindeachterhoek.nl? Dan wacht u gemiddeld acht maanden op een sociale huurwoning in Oude IJsselstreek. Heeft u een specifieke locatie in gedachten waar u wilt wonen, zoals een bepaalde straat of buurt en wilt u graag in een bepaald complex of woningtype wonen? Dan is het mogelijk dat u langer moet wachten. Maar hebt u snel een woning nodig en bent u flexibel in de locatie? Dan maakt u via ons woonruimteverdelingssysteem kans om redelijk snel aan een huurwoning te komen.

Oplossingen om wachttijd beperkt te houden
De wachttijd voor een sociale huurwoning in Oude IJsselstreek is beperkt en daarnaast blijven wij zoeken naar oplossingen om de wachttijd beperkt te houden. Zo gaan wij minder woningen verkopen, zodat we deze woningen kunnen behouden voor de sociale huurwoningmarkt. Daarnaast kijken we naar mogelijkheden om beperkt extra huurwoningen toe te voegen. Huishoudens met een laag inkomen, mensen met een zorgvraag of een financiële beperking en statushouders met een verblijfsvergunning kunnen in Oude IJsselstreek ook in de toekomst redelijk snel een huurwoning vinden. Daar staan we als Wonion voor.

Toestroom asielzoekers óók een kans
Wij zien de toestroom van asielzoekers als een kans. Een onderzoek van BZK wijst uit dat 80% van de statushouders na 3 jaar nog steeds woont in de gemeente waar hij in eerste instantie gehuisvest werd. In een krimpregio als de Achterhoek kan dit een kans zijn. De bevolking in de Achterhoek daalt en de toestroom van asielzoekers geeft de Achterhoek een impuls. Een impuls voor de economie en bijvoorbeeld voor scholen. Denk aan kinderen die hier naar school toe gaan. Als gevolg daarvan hebben zij wellicht weer bestaansrecht in een gebied met een afnemende bevolking.

Geschikte locaties en goede begeleiding belangrijk
Om statushouders een thuis te kunnen bieden, zoeken we naar passende en gespreide locaties. Zo houden we het aantal in kleine dorpskernen beperkt. Ook in woningen die geschikt zijn voor mensen met een specifieke zorgvraag, zoals mensen met een beperking, plaatsen we in principe geen statushouders. Deze woningen houden we beschikbaar voor hen die aangewezen zijn op deze aangepaste woningen. Daarnaast letten we erop dat de woningen betaalbaar zijn en dat we woningzoekenden met een urgentie snel en passend een thuis kunnen bieden. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt in een woning van ons, maar ook in hun woonomgeving. Voor statushouders betekent dit dat ze begeleidt moeten worden bij het inburgeringsproces. Inburgering zorgt ervoor dat iemand zich sneller thuis voelt. Deze begeleiding wordt geregeld vanuit de gemeente en vanuit een organisatie als Vluchtelingenwerk. Dit maakt dat een statushouder goed begeleid wordt bij integratie in onze samenleving. Mede dankzij de inzet van professionals en ook vele vrijwilligers die betrokken zijn bij de begeleiding van statushouders bij het inburgeringsproces, merken wij dat zij zich in het algemeen goed weten te vormen naar onze maatschappij en opgaan in de buurten en wijken waar zij komen te wonen.

Wij zoeken naar een goede oplossing voor alle groepen
Wij begrijpen de zorg voor langere wachttijden en nemen alle opmerkingen serieus. We werken dagelijks hard aan een goede oplossing voor alle groepen. Wij zijn er voor mensen die aangewezen zijn op een sociale huurwoning. Vaak zijn dit mensen met een kleine portemonnee en mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Het maakt ons niet uit tot welke groep u behoort: jongeren, ouderen, statushouders of een gezin. Iedereen die tot onze doelgroep behoort, kan rekenen op onze onverdeelde aandacht bij het vinden van een woning. Wij zetten ons in om u een thuis te kunnen bieden!