Mijn Wonion
inloggen
Zoeken
A A A
Menu
11-4-2016

Huisuitzettingen voorkomen

In 2015 werden er zeven huurders van Wonion uit hun woning gezet vanwege een huurachterstand en veelvuldige overlast. Dit vinden wij te veel. Wij vinden het belangrijk dat mensen een dak boven hun hoofd hebben. Wij willen hen een thuis geven en daarom werken wij hard aan het voorkomen van huisuitzettingen.

Hulp bij betalingsachterstand
Wij bieden hulp bij een betalingsachterstand. André ten Berge, manager Wonen bij Wonion, vertelt: ‘We nemen in een vroeg stadium persoonlijk contact op met onze huurders. In eerste instantie telefonisch en waar nodig bezoeken we huurders thuis om samen naar een oplossing te zoeken. Ook zetten we sinds kort Whats-App in om in contact te komen met huurders’. Hij vervolgt: ‘We merken dat mensen die geen brieven openmaken en hun telefoon niet opnemen, vaak wel nog op een Whatsapp-bericht reageren. Het is kennelijk iets laagdrempeliger’. Op het moment dat we in gesprek zijn met een huurder, kijken we – vaak samen met verschillende instanties – naar een goede oplossing. Een belangrijke samenwerkingspartner is SchuldHulpMaatje. Ten Berge: ‘Bij een betalingsachterstand betrekken wij in een vroeg stadium SchuldHulpMaatje. Zij brengen de totale schuldproblematiek van onze huurder in beeld en zij zoeken naar een integrale oplossing door zowel naar de inkomstenkant te kijken als naar de uitgavenkant. De reden achter de schuldproblematiek komt hierdoor sneller naar voren, waardoor gezocht kan worden om de huurder met betalingsproblemen nog beter te kunnen helpen’.

Uitzettingen zoveel mogelijk voorkomen
Wij proberen uitzettingen zoveel mogelijk te voorkomen. In sommige gevallen is uitzetting echter noodzakelijk, bijvoorbeeld omdat de huurders zelf niet mee willen werken of bij hennepteelt, woonfraude en overmatige overlast. Wij blijven ons echter inspannen om het aantal huisuitzettingen tot het minimum te beperken.