Mijn Wonion
inloggen
Zoeken
A A A
Menu

Herontwikkeling Heuvelstraat Silvolde


Heuvelstraat Silvolde

Wonion gaat 36 sociale huurwoningen aan de Heuvelstraat in Silvolde slopen en nieuwe woningen op deze locatie terug bouwen. De woningen zijn sterk verouderd en passen niet binnen de gewenste woningvoorraad van Wonion. Er komen woningen terug die weer lange tijd mee gaan, duurzaam en energiezuinig zijn en passen bij de (toekomstige) marktvraag. Wij begrijpen dat het brengen van een sloopboodschap redelijk wat impact kan hebben op de bewoners en vinden het belangrijk om bewoners persoonlijk te spreken, goed te commniceren en de herontwikkeling zorgvuldig aan te pakken. Om hier invulling aan te geven hebben wij de afgelopen periode gesproken met huurdersvereniging Wij Wonen, Silvolds Belang en met de bewoners van de Heuvelstraat. Wij hebben in samenwerking met Wij Wonen een sociaal plan opgesteld waarin we bewoners een aantal zekerheden meegeven.

Waarom slopen en nieuw bouwen?
Om tot een besluit te komen voor de toekomstbestemming van woningen, wegen we een aantal zaken zorgvuldig af. Zo kijken we naar de kwaliteit van de huidige woningen, maar bijvoorbeeld ook naar de indeling van de woningen. Past dit nog bij de toekomstige vraag van onze huurders? De technische staat van de woningen aan de Heuvelstraat is dusdanig, dat ingrijpende maatregelen nodig zijn. Renovatie zou te hoge kosten met zich mee brengen in relatie tot het gewenste resultaat. Daarnaast zien we dat de indelingen van de woningen niet meer aansluiten bij de toekomstige marktvraag en daarmee passen deze woningen niet meer binnen de gewenste woningvoorraad van Wonion. We zien dat de Achterhoek te maken heeft en krijgt met bevolkingskrimp en dat de samenstelling van de bevolking veranderd. Het aandeel ouderen neemt toe. In 2025 is één op de drie Achterhoekers ouder dan 65 jaar. Dit vraagt om een andere samenstelling van onze woningvoorraad. De vraag naar (grote) eengezinswoningen zal afnemen en de vraag naar levensloopbestendige woningen (woningen met een bad- en slaapkamer op de begane grond) en woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens neemt toe. Al deze redenen samen, maakt dat Wonion besloten heeft 36 sociale huurwoningen aan de Heuvelstraat in Silvolde te slopen en daar nieuwe woningen terug te bouwen.

Vervangende nieuwbouw: toekomst gericht
Als vanzelfsprekend gaan we voor toekomstgerichte nieuwbouw met betaalbare huurprijzen, zodat bewoners aanspraak kunnen maken op huurtoeslag. Daarbij kiezen we voor woningen die geschikt zijn voor senioren, door een bad- en slaapkamer op de begane grond te realiseren en woningen voor één- tot tweepersoonshuishoudens. Het uitgangspunt is dat de nieuwbouwwoningen nul-op-de-meter woningen worden. Dit zijn woningen die zoveel energie opwekken, dat het mogelijk is om er zonder extra energiekosten te wonen. Daar blijft het echter niet bij. We zetten breder in op duurzaamheid door de mogelijkheden te onderzoeken om duurzaam te slopen: materialen van gesloopte woningen inzetten voor de nieuw te bouwen woningen.

Sociaal plan voor bewoners
Wij begrijpen dat het brengen van een sloopboodschap ingrijpend nieuws kan zijn voor bewoners. Daarom hebben we, in samenwerking met huurdersvereniging Wij Wonen, een sociaal plan opgesteld voor bewoners van de Heuvelstraat, waarin we hen een aantal zekerheden meegeven. Zo geven wij bewoners voorrang bij de keuze voor een nieuwe woning in de Heuvelstraat, voorrang bij verhuizing naar een woning buiten de Heuvelstraat, een tegemoetkoming voor verhuis- en inrichtingskosten en een vergoeding voor zelf aangebrachte voorzieningen.

Individuele huisbezoeken
De afgelopen weken hebben wij gesprekken gevoerd met bewoners van te slopen woningen in de Heuvelstraat. Uit deze gesprekken blijkt dat redelijk wat bewoners erg betrokken zijn bij de (herontwikkeling van de) straat. Verschillende bewoners hebben aangegeven zeker terug te willen keren naar de Heuvelstraat, een aantal heeft aangegeven nog niet te weten of zij terug willen keren en een aantal heeft aangegeven niet terug te willen keren. Om bewoners van de Heuvelstraat een goede keuze te kunnen laten maken voor hun toekomstige woonbestemming, blijven wij met ze in gesprek en bekijken wij op welke manier wij hun betrokkenheid in het verdere planproces kunnen meenemen.

Planning
Wij verwachten in september meer duidelijkheid te kunnen geven over hoe we bewoners kunnen meenemen in het verdere planproces. De sloop van de eerste woningen staat gepland voor september 2018, zodat bewoners voldoende tijd hebben om na te denken over hun toekomstige woonbestemming.