Mijn Wonion
inloggen
Zoeken
A A A
Menu

Geen huurverlaging door nieuw puntensysteem

Wonion ontvangt telefoontjes van huurders vanwege een artikel in de Gelderlander over een huurverlaging van de woningen door de invoering van een nieuw puntenstelsel voor de huurberekening. In het artikel wordt een landelijk beeld geschetst. De aanpassing van het puntensysteem van sociale huurwoningen kan leiden tot een wijziging van de voor een woning maximaal toegestane huur. Voor huurders van Wonion verandert de huurprijs niet.

Dit komt voornamelijk door twee redenen:

  1. Wonion hanteert echter huurprijzen die duidelijk lager zijn dan de huurprijzen welke wettelijk zijn toegestaan. Er is daarom ook geen sprake van huurprijzen die ‘te hoog’ zijn, omdat ze boven de maximaal toegestane grens komen te liggen.
  2. Veel woningcorporaties die actief waren in gebieden waar woningen schaars waren, mochten in het verleden extra schaarste punten toevoegen aan de woningwaarderingspunten van de woningen. Die vervallen in de nieuwe puntenberekening, waardoor veel woningcorporaties de huren moeten verlagen. In de Achterhoek was het niet toegestaan om schaarstepunten in de huurprijsberekening te berekenen.

Heeft u vragen over de berekening van uw woningwaarderingspunten? Neem dan contact met ons op.