Mijn Wonion
inloggen
Zoeken
A A A
Menu

Financiële positie voor 24 procent van huurders moeilijk blijkt uit woonlastenonderzoek

Eind vorig jaar is er onderzoek gedaan naar de betaalbaarheid van wonen in gemeente Oude IJsselstreek. Daaruit blijkt dat circa 24 procent het financieel moeilijk heeft in de gemeente oude IJsselstreek.

Uit het woonlastenonderzoek dat de Woonbond voor huurdersvereniging Wij Wonen, Wonion en gemeente Oude IJsselstreek uitvoerde blijkt dat ongeveer een kwart van de huurders van Wonion het financieel moeilijk heeft. Daarnaast laten de resultaten zien dat veel verschillende factoren van invloed zijn op de betaalbaarheid van wonen. Naast het inkomen en de hoogte van de huur spelen ook leeftijd, gedrag en gezinssamenstelling een belangrijke rol.

Deelname onderzoek
Alle huurders van Wonion (ruim 4000) zijn uitgenodigd deel te nemen aan het onderzoek. Bijna 15 procent van de huurders ronde het gehele onderzoek af. Ruim 80 procent van de deelnemers gaf toestemming voor het opvragen van gegevens als het energieverbruik. Dit vult het beeld van de totale vaste lasten aan en vergroot de betrouwbaarheid van dit beeld.

Afspraken om wonen in regio betaalbaar te houden
Uit het onderzoek blijkt dat het inkomen in de regio iets onder het landelijk gemiddelde ligt. Daarnaast blijkt de financiële situatie vooral afhangt van de levensfase waarin men zit en gebeurtenissen waar men mee geconfronteerd wordt. De uitkomsten van het onderzoek benadrukken voor Wonion en gemeente het belang voldoende oog te hebben voor bewoners met een smalle portemonnee.

Het onderzoek toont aan dat veel verschillende factoren van invloed zijn op de financiële situatie van huurders en daarmee op de betaalbaarheid van de woonlasten. Wonion en gemeente willen inzetten op de factoren waar zij invloed op kunnen hebben. De corporatie kiest daarom voor een beperkte huuraanpassing en stelt van ongeveer 1100 woningen de huur naar beneden bij. In uitzonderlijke situaties bekijkt Wonion de mogelijkheden individueel. Hiervoor stelde Wonion een nieuwe regeling in.

Voor de gemeente onderstreept het onderzoek het belang van de bekendheid waar men terecht kan met vragen èn hulp bij financiële problemen. Uit het onderzoek blijkt dit redelijk bekend te zijn bij de ondervraagden. Door hier aandacht aan te blijven besteden wil de gemeente de bekendheid nog meer vergroten. Bovendien gaat de gemeente regelmatig om tafel met ‘ervaringsdeskundigen’. Zij denken mee over het maken van nieuwe regelingen voor het zogenaamde meedoen-beleid.

Huurdersvereniging Wij Wonen, Wonion en de gemeente Oude IJsselstreek maken jaarlijks afspraken om het wonen in deze regio betaalbaar te houden en nemen de resultaten van het onderzoek hierin mee.