Mijn Wonion
inloggen
Zoeken
A A A
Menu
28-1-2016

Extra kleinschalige huisvesting statushouders

Het college van B&W van gemeente Oude IJsselstreek heeft besloten om in samenwerking met Wonion de mogelijkheden te onderzoeken naar het realiseren van kleinschalige huisvestingslocaties voor statushouders in de gemeente. Inzet is het huisvesten van circa 100 extra statushouders naast de reguliere taakstelling. Hiermee wordt indirect bijgedragen aan het oplossen van het tekort aan plaatsen in de AZC´s. In de AZC´s verblijven op dit moment zo´n 15.000 mensen met een status.

Huisvesten statushouders
Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben ontvangen, verhuizen naar eigen woonruimte.  Statushouder hebben recht om een leven in Nederland op te bouwen. Daar hoort onder andere huisvesting en inburgeren bij. De taak om deze statushouders te huisvesten, ligt bij de gemeenten. Zij krijgen hiervoor elk halfjaar door het Rijk een taakstelling opgelegd. Op basis van die taakstelling koppelt het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) statushouders aan de gemeenten. Als dé sociale huisvester in Oude IJsselstreek, zoekt Wonion vervolgens passende woonruimte voor deze statushouders. ‘Wij zijn er voor kwetsbare groepen mensen, zoals mensen met een laag inkomen, maar óók statushouders. Wij zetten ons hard in om hen een thuis te bieden’, aldus Harrie Kuypers, directeur-bestuurder van Wonion. Waarnemend burgemeester Steven de Vreeze geeft aan dat Oude IJsselstreek tot nu toe ruim heeft kunnen voldoen aan deze taakstelling. Afgelopen jaar was onze taakstelling 68 personen, er zijn echter 111 personen gehuisvest. Daarmee is vooruit gelopen op de opgave voor 2016. De verwachting is dat we in februari al kunnen voldoen aan de opgave voor het 1e half jaar van 2016.

Wij blijven sturen op beperkte wachttijden
Kuypers: ‘Wij blijven erop sturen dat de wachttijden beperkt blijven.’ Dit doet Wonion onder andere door minder woningen te verkopen, zodat deze woningen behouden blijven voor de sociale huurwoningmarkt, maar ook door tijdelijke woningen te realiseren voor statushouders, zodat reguliere woningzoekenden ook in de toekomst redelijk snel een huurwoningen in Oude IJsselstreek kunnen vinden. De gemiddelde actieve wachttijd, vanaf het moment dat een woningzoekende voor het eerst reageert op een woning, is ongeveer acht maanden. Kuypers: ‘Met gemiddeld acht maanden wachttijd is er géén grote druk op de sociale huurwoningmarkt in Oude IJsselstreek.’

Samenwerking: kleinschalige huisvesting & begeleiding bij integratie
De gemeente en Wonion willen in de huidige vluchtelingenproblematiek hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor extra huisvesting van statushouders in 2016. Hiermee wordt de doorstroom bij AZC’s bewerkstelligd. Wij zoeken momenteel uit welke mogelijkheden er zijn om deze kleinschalige huisvestingslocaties mogelijk te maken. Voor de gemeente betekent dit een extra inzet met name op het gebied van integratie.

In gesprek met inwoners en belanghebbenden
Zodra er duidelijkheid is over eventuele locaties is de eerste taak van de gemeente en Wonion om belangenverenigingen, dorp- en wijkraden, omwonenden en overige belanghebbenden  te betrekken bij de keuze van deze locaties. Tijdens informatiebijeenkomsten zal er voldoende ruimte zijn om uw vragen en zorgen te delen met ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers van de gemeente en Wonion.