Mijn Wonion
inloggen
Zoeken
A A A
Menu

€ 11 miljoen Verhuurdersheffing

De Rijksuniversiteit Groningen publiceerde samen met Vereniging Nederlandse gemeenten, de Woonbond en Aedes vandaag een onderzoek over de effecten van de verhuurdersheffing. Het onderzoek laat zien de verhuurdersheffing hogere huren, minder nieuwbouw en meer verkoop sociale huurwoningen in Nederland heeft opgeleverd. Sité, ProWonen en Wonion zijn niet blij met de verhuurdersheffing van de overheid. Wij zien het als een verkapte belastingmaatregel van de overheid die uiteindelijk terecht komt op de schouders van mensen met de laagste inkomens.

In 2016 stroomt er bijna € 11 miljoen huuropbrengsten van Sité, ProWonen en Wonion rechtstreeks naar de kas in Den Haag (in 2015 was dit ruim 10 miljoen). Geld dat is opgebracht door onze huurders en niet geïnvesteerd kan worden in de Achterhoekse volkshuisvesting, in energiebesparende maatregelen voor woningen en de krimpopgave in de Achterhoek. Binnenkort wordt de verhuurdersheffing geëvalueerd in de tweede kamer. De woningcorporaties roepen de Kamer op om met de verhuurdersheffing te stoppen.

Hoe wij de verhuurdersheffing opvangen
Ondanks gezonde financiële cijfers door het vermogen van ons woningbezit (dit geld zit in stenen en staat niet op de bank), bestaan de inkomsten van Sité, ProWonen en Wonion voornamelijk uit de huurinkomsten. Met de huidige huuropbrengsten kunnen de woningcorporaties hun volkshuisvestelijke taak uitvoeren, maar worden er wel nadrukkelijk keuzes gemaakt. De miljoenen verhuurdersheffing die uit de Achterhoek wegstromen, hebben simpelweg gevolgen voor de investeringscapaciteit voor bijvoorbeeld extra en snellere energiezuinige maatregelen in onze woningen of leefbaarheid in de Achterhoek. Ook Sité, ProWonen en Wonion kunnen iedere euro maar één keer uitgeven en moeten keuzes maken. De woningcorporaties proberen ervoor te zorgen dat huurders zo min mogelijk van de verhuurdersheffing merken. In 2015 en 2016 kozen Sité, ProWonen en Wonion bijvoorbeeld voor een gematigde huurverhoging voor huurders. Ook bespaarden we, mede door onze onderlinge samenwerking, flink op onze bedrijfslasten.