Mijn Wonion
inloggen
Zoeken
A A A
Menu

Eerste extra woningen voor statushouders gerealiseerd


De tijdelijke woningen in Varseveld

Gemeente Oude IJsselstreek en Wonion hebben samen besloten om extra statushouders, vluchtelingen met een verblijfvergunning, te huisvesten, om daarmee een bijdrage te leveren aan het oplossen van het te kort aan plaatsen in AZC’s. ‘Wij bieden deze mensen graag een dak boven hun hoofd en vinden het eveneens belangrijk dat de wachttijd voor onze overige woningzoekenden niet oploopt. Daarom realiseren we extra woningen, om extra statushouders te kunnen huisvesten’, vertelt Harrie Kuypers, directeur-bestuurder bij Wonion. De eerste extra woningen zijn inmiddels gerealiseerd en de bewoners nemen deze maand hun intrek in hun nieuwe verblijf.

In eerste instantie worden er ongeveer 50 extra statushouders, gehuisvest of vijf locaties verspreid over de gemeente (Varsseveld, Sinderen, Terborg en Netterden). Voor iedere locatie is met omwonenden gesproken en is vervolgens met omwonenden een klankbordgroep gevormd. Wonion en gemeente bespreken met deze groepen uitvoering de inrichting van het terrein, de uitstraling van de tijdelijke woningen en de integratie.

Eerste mensen gehuisvest in Varsseveld
De voormalige peuterspeelzaal aan de Roggestraat in Varsseveld is verbouwd tot tijdelijke wooneenheden voor circa zes statushouders. En aan de Koningin Emmastraat in Varsseveld zijn zes tijdelijke woningen geplaatst voor statushouders. Wonion, gemeente Oude IJsselstreek en Vluchtelingenwerk organiseren in samenwerking met de klankbordgroepen, een welkomstactiviteit voor de nieuwe bewoners. Deze welkomstactiviteit is tevens bedoeld om buurt te maken, zodat de nieuwe bewoners hun buren kunnen leren kennen en vice versa.

Hergebruik bestaand pand & duurzame woningen
‘Wij kijken naar duurzame oplossingen bij het creëren van extra woningen voor statushouders’, vertelt Harrie Kuypers. Hij vervolgt: ‘herbestemming van bestaande panden is daar een voorbeeld van. Zo gaan we leegstand tegen en dragen we bij aan dynamische dorpen in Oude IJsselstreek.’ Daar waar herbestemming geen optie is, worden nieuwe tijdelijke woningen neergezet. Uiteraard zijn dit duurzame woningen. Kuypers: ‘Als maatschappelijke organisatie investeren wij in duurzame woningen, zodat de woonlasten voor onze huurders betaalbaar blijven. Tevens dragen wij op deze manier bij aan een beter milieu’. De tijdelijke woningen aan de Koningin Emmastraat in Varsseveld zijn de zogenaamde ‘Vivax’ woningen. Dit zijn energieneutrale woningen, door de hoge isolatiewaarde en het gebruik van zonnepanelen.

Realisatie tijdelijke woningen Sinderen, Terborg en Netterden
In 2017 gaan we door met de realisatie van tijdelijke woningen in Sinderen, Terborg en Netterden. In totaal gaan de vijf locaties plaats bieden aan circa 50 statushouders.