Mijn Wonion
inloggen
Zoeken
A A A
Menu
26-1-2016

Circa 80% huurwoningen Wonion goedkoop of betaalbaar

Wij gaan voor goed en betaalbaar wonen. Dat laten de cijfers ook zien. In ons jaaroverzicht is te zien dat bijna 80% van onze woningen goedkoop of betaalbaar was in 2015. Dat zijn woningen met een huurprijs onder de 618 euro (prijspeil 2015). De actieve wachttijd voor woningzoekenden was in 2015 gemiddeld 8 maanden en er werden in 2015 bijna 400 nieuwe huurcontracten afgesloten, waarvan 94% met huishoudens met een laag inkomen. Ook investeerden we in 2015 bijna 12 miljoen in nieuwbouw, renovatie en onderhoud van woningen. Wonion blijft zich in 2016 inzetten voor goed en betaalbaar wonen in Oude IJsselstreek.

Beperkte huurverhoging en hulp bij betalingsachterstand
In 2015 hebben wij goed en betaalbaar wonen mogelijk gemaakt door onder andere een beperkte huurverhoging door te voeren. Harrie Kuypers, directeur-bestuurder bij Wonion, licht toe: ‘Wij hebben de extra huurverhogingsmogelijkheden die het Rijk bood, slechts beperkt benut.’ Ook in 2016 blijven wij inzetten op betaalbaar wonen. Kuypers: ‘Om woningen bereikbaar te houden voor mensen met een smalle beurs, hebben wij per 1 januari 2016 de huren van een deel van onze woningen, bij nieuwe verhuringen, verlaagd. Dit doen wij als gevolg van gewijzigde regelgeving.’ Voor huidige huurders verandert de huurprijs van een woning, die zij op dit moment van Wonion huren, niet. Kuypers: ‘Toch hebben ook onze huidige huurders een voordeel, want bij de jaarlijkse huuraanpassing stijgen de huren de komende jaren voor veel huurders minder dan voor deze aanpassing.’ Daarnaast zet Wonion zicht extra in voor huurders met financiële problemen. Kuypers: ‘Wij bieden extra hulp bij een betalingsachterstand.’ Dat doen we door persoonlijk contact met huurders te zoeken en samen naar oplossingen te zoeken. Kuypers: ‘Wij werken daarbij samen met SchuldHulpMaatje, een organisatie met professioneel opgeleide vrijwilligers die mensen die vastlopen met hun financiën, te hulp te schieten. In 2015 maakten we afspraken om de samenwerking met SchuldHulpMaatje te verstevigen. Bij een betalingsachterstand betrekken wij in een vroeg stadium SchuldHulpMaatje.’ In 2016 verwacht Wonion door vroegsignalering en deze manier van samenwerken huurders in de knel te helpen en de totale huurachterstand de komende jaren te laten stabiliseren in plaats van te laten oplopen.

Circa 12 miljoen geïnvesteerd in nieuwbouw, renovatie en onderhoud van woningen
Om betaalbaar wonen te kunnen realiseren, investeren wij in energiezuinige, energieneutrale én zelfs nul-op-de-meter woningen. Zo hebben wij in 2015 circa 12 miljoen geïnvesteerd in nieuwbouw, renovatie en onderhoud van woningen. Een voorbeeld hiervan is de wijkvernieuwing van de Vogelbuurt in Ulft. In 2015 heeft Wonion daar 10 seniorenwoningen gerenoveerd en 23 eengezinswoningen geplaatst. ‘Ook hebben we 32 nul-op-de-meter woningen aan de DRU-Laan in Ulft gebouwd en verhuurd in 2015. Nul-op-de-meter woningen realiseren is niet nieuw, maar de combinatie van 32 woningen én in de sociale verhuur, maakt het een bijzonder en vooruitstrevend project waar ik trots op ben’, aldus Kuypers. Hij vervolgt: ‘Hoe energiezuiniger en duurzamer wij kunnen (ver)bouwen, hoe beter het resultaat voor de woonlasten van onze huurders. En dat is waar wij voor gaan: betaalbaar wonen realiseren voor onze huurders.’ Ook hebben wij in 2015 circa 200 HR-ketels in woningen geplaatst, 1.394 zonnepanelen op 114 woningen en 336 keukens, badkamers en toiletten vernieuwd. Wonion heeft 51% van haar huurinkomsten geïnvesteerd in vastgoed en het onderhoud ervan.

Lees meer in ons jaaroverzicht 2015 en vooruitblik op 2016
In het jaaroverzicht van Wonion is meer informatie te vinden over onze resultaten in 2015. Tevens is daarin een vooruitblik naar 2016 te vinden. Klik hier om jaaroverzicht 2015 / vooruitblik 2016 te lezen of bekijk onderstaand animatiefilmpje. Huurders van Wonion ontvangen het jaaroverzicht thuis.