Mijn Wonion
inloggen
Zoeken
A A A
Menu

Bijeenkomst bewonerscommissie in het teken van energiebesparing

Wonion blij met betrokken bewonerscommissies

Woensdag 11 november trokken ruim vijftig leden van bewonerscommissies van verschillende wooncomplexen, van Wonion naar het kantoor van de wooncorporatie. Wonion, Duurzaam4life en bewonerscommissies spraken gezamenlijk over het thema duurzaamheid en energiebesparing. Wonion hecht veel waarde aan de mening van haar huurders en is daarom erg blij met de betrokkenheid en het enthousiasme van de bewonerscommissies.

Wonion vindt het belangrijk dat haar huurders prettig kunnen wonen en dat zij zich thuis voelen in de woning en woonomgeving. Omdat het thuisgevoel meer is dan alleen een goede woning is het belangrijk dat wij weten wat er speelt in de verschillende wooncomplexen. Op verschillende niveaus betrekt Wonion daarom haar huurders bij de beleidsvorming en de uitrol daarvan. Met de huurdersvereniging spreken wij over nieuw beleid. Bij meer de praktische uitvoering van het beleid, dus wanneer het zichtbaar wordt voor u als huurder, komt de bewonerscommissie in beeld. André ten Berge, manager Wonen bij Wonion licht toe: “Voor ons is het zeer waardevol om op een prettige manier keuzes en uitvoering van projecten te bespreken met de bewonerscommissies. Als wooncorporatie willen wij een thuis geven. De leden van de bewonerscommissies zijn ervaringsdeskundigen en behartigen de belangen van de huurders uit het eigen gebouw en huurders is natuurlijk de groep waarvoor wij het allemaal doen.”

Energiebesparing eigen woonomgeving
Wonion heeft als ambitie om in 2030 een energieneutrale woningvoorraad te hebben. Duurzaamheid en energiebesparing staan daarmee hoog op de agenda. Tijdens de bijeenkomst is uitgebreid stilgestaan bij dit thema. Otto Willemsen van Duurzaam4life vertelde op inspirerende wijze hoe eenvoudig het kan zijn goed om te gaan met energie. Zo begint bewust energiegebruik al bij het koken van een eitje. Hierna bespraken de aanwezigen met elkaar de energiebesparingsmogelijkheden in de eigen woning en wooncomplex. “Veel energiebesparingstips heb je natuurlijk al wel eens gehoord, maar het is zeker zinvol hier met elkaar over te praten. Zo kom je vaak tot nieuwe inzichten.” Aldus één van de aanwezigen. De leden van de bewonerscommissies reageerden positief op de bijeenkomst en de manier waarop zij als bewonerscommissie betrokken worden bij de uitvoering van projecten. Wonion wil ook in de toekomst huurders op verschillende manieren blijven betrekken bij beleidsvorming van Wonion en de praktische uitvoering van haar beleid.